ร่วมเดินทางด้วยกัน ตอนจบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 เมษายน 2559     914     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    ร่วมเดินทางด้วยกัน    ร่วมเดินทางด้วยกัน ตอนจบ

“สถานะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราได้ จะมากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่า คุณมีความเพียรแค่ไหนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง เพราะเมื่อคุณเปลี่ยน สถานะของคุณก็จะเปลี่ยนตาม”

ทุกวันคือการเปลี่ยนแปลง วันไหนที่คุณเปลี่ยนแปลง แม้เป็นแค่เพียงจุดหนึ่งเล็กๆในตัวคุณ นั่นก็หมายถึงทุกอย่างรอบตัวคุณกำลังจะเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง นั่นก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่คุณเป็นผู้ควบคุม ระดับสถานะของคนเราเกิดจากการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายใน เช่น ความคิด จิตใจ พฤติกรรม ฯลฯ

หากวันนี้คุณไม่เปลี่ยนแปลง พรุ่งนี้ก็มิอาจเปลี่ยนไป และสถานะของคุณก็ยังคงเดิม หากคุณคิดว่าการคงเดิมของสถานะในทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้ว ก็ต้องขอบอกเลยว่า “วันเวลาจะค่อยๆมอบมูลค่าความเสื่อมให้กับสถานะที่คุณเองมี”

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่มิอาจจะหยุดนิ่งได้ เพราะมูลค่าความเสื่อมมันก่อตัวขึ้นอยู่ในตัวคุณตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นการลดมูลค่าความเสื่อมที่คุณมี ทั้งยังยกระดับสถานะชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายของการร่วมเดินทางด้วยกัน การเปลี่ยนแปลงย่อมมีเกิดขึ้นเสมอ เป็นการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะ ก้อนผลึกต่อไปคือ “การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว” สิ่งต่างๆ รอบตัวเรานั้นสอนเราได้ทั้งหมด แค่อยู่ที่ว่า “คุณยอมให้สิ่งต่างๆรอบตัวนั้นสอนคุณได้รึไม่”

แสดงความคิดเห็น