ร่วมเดินทางด้วยกัน ตอนที่ 5

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     24 กรกฎาคม 2556     467     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    ร่วมเดินทางด้วยกัน    ร่วมเดินทางด้วยกัน ตอนที่ 5

“การเปลี่ยนแปลงผู้อื่นนั้นทำได้ยาก” แต่ “การเปลี่ยนแปลงตนเองนั้นทำได้ยากยิ่งกว่า”

คำถามแรกสำหรับตอนนี้ก็คือ “คุณเคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองกันบ้างไหม” เชื่อว่าทุกคนอยากจะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แต่ไฉนเลยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กลับกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้อื่น สิ่งที่ผมได้สัมผัสอยู่ตลอดทั้งจากตนเองและผู้คนรอบข้างก็คือ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากก็ต่อเมื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงตนเอง และแทบจะไร้เงื่อนไขเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงผู้อื่น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นให้เป็นไปตามที่เราต้องการ อย่างที่ใจเราปรารถนาจะให้เป็น มันเป็นเส้นบางๆที่ก้ำกึ่งถึงความเข้าใจในภาพลักษณ์ภายนอกที่ว่า หากเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้ เราคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเปลี่ยนให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตามเราได้ ปัจจัยที่ทำให้เปลี่ยนแปลงได้นั้นอาจมาจากการบังคับ ข่มขู่ ผลประโยชน์ หลงผิด เข้าใจผิด สิ่งล่อหลอกจูงใจ ฯลฯ แต่ไม่นาน การเปลี่ยนแปลงที่ผู้อื่นกระทำตามอยู่นั้นก็จะกลับเข้าสู่ภาวะเดิมก่อนหน้านี้เมื่อผลของการบังคับ ข่มขู่ ผลประโยชน์ หลงผิด เข้าใจผิด สิ่งล่อหลอกจูงใจ ฯลฯ ได้จางหายไป

หลายต่อหลายครั้งที่เรามองไม่เห็นปลายทางของการเปลี่ยนแปลงเลยว่า เปลี่ยนแปลงแล้วจะมีอะไรดีขึ้น มันยากอยู่นะสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เปลี่ยนไปก็เท่านั้น ที่เป็นอยู่ก็ดีอยู่แล้ว จะไปเปลี่ยนแปลงทำไมให้ยุ่งยากเสียเวลา เมื่อคิดได้ดังนี้ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นเงื่อนไขที่ซับซ้อนที่ถูกตั้งขึ้นจากความคิดขั้นพื้นฐาน คนส่วนใหญ่ก็เลยคิดที่จะเปลี่ยน แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตนเองตามที่คิดไว้ หากแต่ให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงจะดีกว่า ไร้ซึ่งเงื่อนไขที่ซับซ้อนและง่ายที่จะกระทำ หากคุณมีตำแหน่งที่สูงหรือเป็นเจ้าของกิจการและยังตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอีก การเปลี่ยนแปลงที่ไร้ซึ่งเงื่อนไขจะยิ่งง่ายต่อความคิดสำหรับคุณมาก หากใครไม่เปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ เขาเหล่านั้นก็จะพบกับภาวะที่ยากลำบากของชีวิตในทันที “คุณเคยเป็นเช่นนั้นไหม”

กฎของการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ คือ หาจุดที่ต้องการเปลี่ยนให้พบ แล้วเปลี่ยนจุดนั้นไปสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการ

ความยากของการเปลี่ยนแปลงมี 2 อย่าง

อย่างแรก จะหาจุดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพบหรือไม่ (คิด ค้นหา วิเคราะห์)

อย่างที่สอง เมื่อพบจุดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแล้ว จะมีความเพียรพยายามมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ (ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง)

อีกคำถามที่น่าสนใจก็คือ “แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตามเราด้วย” คำตอบอยู่ด้านล่างครับ

เราพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆรอบตัวเรามากมาย เพื่อให้เป็นไปตามความปรารถนาที่เราต้องการ แต่เราคงลืมไปว่า เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งใดรอบตัวเราได้อย่างยั่งยืน นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่ตัวของเราเอง

หากเราสามารถเปลี่ยนแปลงที่ตัวของเราเองได้ สิ่งต่างๆรอบตัวเราจะเปลี่ยนแปลงตามอย่างไม่น่าเชื่อ ลองทำดูสิครับ แล้วสิ่งต่างๆรอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงาน ชีวิตประจำวัน ปฎิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ฯลฯ จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่คุณต้องการ หรืออาจจะดีกว่าที่คุณต้องการซะอีก หากคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของคุณเองได้

“ถึงแม้ว่าโลกใบนี้จะหมุนอยู่ตลอด แต่โลกก็ไม่เคยบังคับให้คุณหมุนไปตามโลก แต่ผลลัพธ์ที่คุณจะได้ก็คือ โลกและคุณ ยังคงอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ และเมื่อวันหนึ่งคุณรู้ว่าโลกหมุน คุณก็ออกก้าวเดินเพื่อให้ทันตามการหมุนของโลก”

คุณจงเป็นโลกที่ทำหน้าที่หมุนต่อไปอย่างสม่ำเสมอ แล้ววันหนึ่งคนรอบข้างจะออกก้าวเดินตามการหมุนของคุณเอง

ในตอนหน้าผมจะชวนคุณร่วมเดินทางกันต่อไปกับเรื่องของการแก้ปม ปมมีหลายรูปแบบ ปมปัญหาจากเรื่องของความคิด ปมปัญหาจากเรื่องของจิตใจ ปมปัญหาจากเรื่องของความรู้สึก ปมซ้อนปมที่แก้เท่าไหร่ก็ไม่อาจแก้ได้ซะที แล้วเราค่อยมาช่วยกันคลายทีละปมครับ

แสดงความคิดเห็น