ลักษณะของคำถามที่แตกต่างกัน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     1 พฤศจิกายน 2562     1,238     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    ลักษณะของคำถามที่แตกต่างกัน

        วันก่อนได้เขียนเรื่อง “คำถามของโค้ช แตกต่างจากคำถามทั่วๆ ไปอย่างไร?” โดยใช้ประเด็นสำคัญของการใช้คำถามแต่ละบทบาท ที่มีจุดมุ่งเน้นต่างกัน ทำให้ลักษณะของคำถามต่างกัน และมีหลายๆ ท่านที่สนใจให้ผมยกตัวอย่างประเภทคำถามที่แตกต่างให้ดูโดยเป็นรูปประโยคคำถามจริงๆ

        วันนี้จึงขออนุญาตนำลักษณะของคำถามในเรื่องเดียวกัน แต่คนละบทบาทนั้น จะมีการถามที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

        ลักษณะของคำถามที่แตกต่างกัน ของแต่ละบทบาท
        บทบาทของผู้จัดการ (มุ่งเน้นคำตอบที่ต้องการรู้)
        บทบาทของโค้ช (กระตุ้นให้สร้างแนวความคิดขึ้นมาเอง)
        บทบาทของที่ปรึกษา (ต้องการข้อมูลในรายละเอียด)

        หัวข้อของเรื่องราว “การทำงานผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ”

        ลักษณะคำถามของผู้จัดการ (หัวหน้าในฐานะผู้จัดการ)
        งานนี้ผิดพลาดได้อย่างไร?
        ทำไมจึงเกิดความผิดพลาดนี้ขึ้น?
        ปัญหานี้จะแก้ไขอย่างไร?
        ใครต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้?
        รู้หรือไม่ว่ามีผลกระทบกับงานอื่นมากแค่ไหน?

        ลักษณะคำถามของโค้ช (หัวหน้าในฐานะโค้ช)
        ต้องการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในเรื่องใด?
        เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นอย่างไร?
        สถานการณ์แบบนี้คิดว่ามีแนวทางดำเนินการเรื่องอะไรบ้าง?
        ถ้าต้องการให้งานเสร็จตามกำหนดควรแก้ไขอย่างไร?
        คุณมีแนวทางที่จะทำให้งานดีขึ้นได้อย่างไร?

        ลักษณะคำถามของที่ปรึกษา (หัวหน้าในฐานะที่ปรึกษา)
        สาเหตุของปัญหานี้สื่อเรื่องอะไร?
        ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้มีอะไรบ้าง?
        เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง ก่อนที่จะเกิดปัญหานี้?
        ปัญหาลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน?
        ต้องการให้แก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จเมื่อไร?

        หากสังเกตลักษณะของคำถาม จะเห็นความแตกต่างกันอยู่ในระดับหนึ่ง เพราะจุดประสงค์ของการใช้คำถามในแต่ละบทบาทนั้นจะแตกต่างกัน ดังนั้นการใช้คำถามจึงมีผลเกี่ยวกับบทบาทที่หัวหน้างานเป็นอยู่อย่างชัดเจน

        แนวความคิดและชุดคำถามนี้เป็นเพียงประสบการณ์ของผมที่ใช้อยู่ การนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเพียงแค่การแบ่งปันแนวความคิด ไม่ใช่เป็นมาตรฐานที่ต้องเป็นตามนี้เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละท่านครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  คำถามทักษะการโค้ชการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น