วงจรพฤติกรรมคืออะไร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 ตุลาคม 2562     1,648     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    วงจรพฤติกรรมคืออะไร

        การโค้ชที่ดีคือการให้ความสำคัญกับโค้ชชี่ อยู่กับโค้ชชี่ เข้าใจเรื่องราวของโค้ชชี่ คอยช่วยเหลือโค้ชชี่และให้กำลังใจโค้ชชี่ในการมุ่งสู่เป้าหมายด้วยความเชื่อมั่นของตัวเองและเลือกวิธีการของตัวเองให้เหมาะสมที่สุด

        โค้ชต้องมีความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆให้มาก เพราะการช่วยเหลือผู้อื่นอาจต้องใช้หลายๆศาสตร์รวมกันในการกระตุ้นให้โค้ชชี่คิดในเรื่องนั่นๆ โค้ชจึงต้องรู้จริงในเรื่องที่จะโค้ช ผมตั้งใจฝึกฝนเครื่องมือหลายๆอย่างที่สามารถใช้ประกอบการโค้ชจะได้นำมาใช้ได้อย่างสะดวกและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

        วันนี้สิ่งที่อยากนำมาแลกเปลี่ยนคือเครื่องมือที่ผมรียกว่า “วงจรพฤติกรรม”
        ผมเชื่อว่าพฤติกรรมที่โค้ชชี่แสดงออกมานั้น เกิดมาจากวงจรพฤติกรรมของโค้ชชี่ที่เริ่มต้นจาก

        ความเชื่อ (Belief)
        ความคิด (Thinking)
        ความรู้สึก (Feeling)
        การกระทำ (Action)
        พฤติกรรม (Behavior)

        ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก การกระทำ

        การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้กับโค้ชชี่ ต้องทำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเองในจุดต่างๆ โดยการใช้คำถามที่เราต้องการระบุให้โค้ชชี่เห็น จะได้แก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้นเช่น
        คุณมีความเชื่อกับเรื่องนี้ว่าอย่างไร?
        คุณมีแนวความคิดกับเรื่องนี้ว่าอย่างไร?
        อะไรคือความรู้สึกของคุณที่เกี่ยวกับเรื่องนี้?
        คุณปฏิบัติตัวกับเหตุการณ์นี้อย่างไร?

        โค้ชสามารที่จะถามโค้ชชี่ในระดับ ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกได้ตามความเหมาะสม เพราะบางอาการอาจแก้ไขเพียงความรู้สึกหรือความคิดเท่านั้น แล้วให้โค้ชชี่ปรับเปลี่ยนที่ระดับนี้ ไม่ต้องถึงความเชื่อ แต่ถ้าแก้ไขที่ความเชื่อได้ก็จะยั่งยืนขึ้น ดังนั้นการโค้ชที่ผมใช้ วงจรพฤติกรรมเป็นแนวโค้ช จะทำให้ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของโค้ชชี่ได้อย่างชัดเจนขึ้นว่าเขาเปลี่ยนด้วยเรื่องอะไรเพราะวงจรมีความเชื่อมต่อและสัมพันธ์กันอยู่ครับ

แสดงความคิดเห็น