วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     18 มีนาคม 2562     1,464     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง

เดี๋ยวนี้! ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยกับทีมวิทยากรของสถาบัน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือแม้กระทั่งคนเดียว

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากทีมวิทยากรเสมอมา คือ การสอนแนว Training and Group Coaching ต้องฝืนตัวเอง เพื่อให้ได้มาตรฐานการสอนที่ดี

การฝืน คือ การฝึกตัวเองให้ดำเนินการสอนในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย เพราะการสอนแนว Training and Group Coaching ใช้การผสมการให้ความรู้กับการชวนคิด เพื่อทำให้ผู้เรียนนำความรู้ใหม่เชื่องโยงกับความรู้เก่า และศักยภาพของผู้เรียนออกมาใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเอง

การพบกันทุกครั้งจะเป็นการแลกเปลี่ยนในเรื่องการสอนที่แต่ละคนไปดำเนินการมาแล้ว อยากทำให้ดีเพิ่มขึ้น แล้วอยากให้ผมแนะนำ

ผมมักใช้กระบวนการโค้ช (Coaching Process) กับทีมวิทยากรเสมอ เพราะต้องการให้ทุกคนเห็นและรู้สึกได้ว่า คำตอบอยู่ในตัว (ศักยภาพ) ของทุกคนอยู่แล้วครับ

การใช้กระบวนการโค้ชกับทีมงาน ทำให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้น เพราะรู้ตัวเองว่า ที่ยังทำได้ไม่ดีเพราะเหตุใด? และอยากทำให้ดีขึ้นควรทำอย่างไรด้วยตัวเอง?

การที่ผมไม่บอก ไม่ใช่ว่าไม่รู้ หรือไม่อยากบอก แต่ผมอยากให้ทุกคนคุ้นเคยกับการฝึกคิดด้วยตัวเอง และได้เรียนรู้การใช้คำถามของโค้ชจากผม เพราะถ้าสามารถทำให้เขาคิดเองได้ เขาก็จะได้เรียนรู้ 3 เรื่องหลัก คือ
เทคนิคการฟังอย่างเข้าใจในสิ่งที่โค้ชชี่อาจไม่ได้พูด (Active Listening) เพราะหลายครั้งผมได้ยินและเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นอยู่และเขาก็นึกไม่ถึงว่า ตัวเองเป็นอยู่
เทคนิการใช้คำถามเปิดเชิงบวกกระตุ้นให้คิด (Powerful Question) มีลักษณะอย่างไร จึงจะสามารถทำให้คนคิดได้ด้วยตัวเองทันที
ความรู้สึกของโค้ชชี่ที่อยู่ในกระบวนการโค้ช เพราะตัวเขาเองได้เป็นโค้ชชี่ในเวลานั้น ทำให้เขาเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ชมากขึ้น และเกิดขึ้นจากภายใน ไม่ใช่การท่องจำ

ผมมีความสุข เพราะเห็นทุกคนมีความสุข ที่ปลดล็อกตัวเองไปได้ มีแนวทางในการพัฒนาตัวเองต่อไปได้ด้วยตัวเอง เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งครับ ความสุขเล็กๆ ที่เกิดขึ้นกับพวกเราในฐานะทีมวิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครับ ถึงแม้จะไม่ค่อยได้เจอกันก็ตาม

ผมดำเนินการอย่างนี้กับทีมวิทยากร เพื่อสร้าง "วัฒนาธรรมการโค้ชในทีมงานตัวเอง" ก่อนครับ เพื่อให้ได้รูปแบบที่เป็นจริงในการไป "สร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรลูกค้าครับ"

แสดงความคิดเห็น