วางเป้าหมายในชีวิตไปข้างหน้า

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     13 กุมภาพันธ์ 2562     45,230     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    วางเป้าหมายในชีวิตไปข้างหน้า

     จากที่เคยเกริ่นไว้ว่า เป้าหมายเป็นเข็มทิศแห่งชีวิต และเป็นเครื่องมือนำทาง ในการบริหารเวลา นั้น ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจกับคำว่า เป้าหมายชีวิตกัน

“เป้าหมายชีวิตคือการคิดถึงภาพของตัวเราในอนาคต”

     สิ่งแรกและสิ่งสำคัญที่สุดคือ เราต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตของเรา เป้าหมายนี่แหละจะเหมือนเข็มทิศนำทาง จะทำให้เราเดินทางไปได้ตามแนวที่เราปรารถนา ไม่ออกนอกลู่นอกทาง บางคนเรียกเป้าหมายชีวิตว่า Personal Vision ซึ่งเป้าหมายชีวิตไม่ต่างจากภาพฝัน ต้องเป็นภาพที่ชัดเจนและเป็นไปได้ อาจจะเป็นภาพที่เราคิดหรือฝันขึ้นเอง หรือเป็นภาพของบุคคลที่เป็นโมเดลของเรา ดังนั้น ภารกิจแรกของเรา คือ ต้องมีความฝัน กล้าที่จะตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตของตัวเอง

     การวางเป้าหมายในชีวิตไปข้างหน้า ไม่ต่างกับ “การวางแผนชีวิต ที่เป็นการคิดและเตรียมการดำเนินชีวิตไว้ล่วงหน้า” โดยเปลี่ยนจากการคิดล่วงหน้าจากชั่วโมงหรือวัน ไปเป็นการคิดและเตรียมการล่วงหน้าเป็นเดือนหรือเป็นปีให้มากขึ้น เปลี่ยนการคิดเพียงเรื่องเล็กๆ เป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้น เช่น เปลี่ยนจากการคิดแค่ว่าทำงานไปวันๆ ไปสู่การคิดถึงเรื่องหน้าที่การงานอีก 5 ปี 10 ปี ข้างหน้าให้มากขึ้น เปลี่ยนจากการคิดทีละเรื่องมาคิดพร้อม ๆ กันหลายเรื่อง เพื่อให้แต่ละเรื่องสัมพันธ์กันเท่านั้นเอง เห็นได้ว่า แผนชีวิตจะช่วยให้เราเดินไปถูกทิศไม่หลงทาง แผนชีวิตเปรียบเสมือนใบรับประกันความสำเร็จในชีวิตเรา และแผนชีวิตจะช่วยให้เราป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงที่หลักเลี่ยงไม่ได้

เพื่อให้การวางแผนชีวิตเป็นไปอย่างมีระบบ ควรดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
      กำหนดภาพชีวิตของตัวเองในอนาคต โดยแบ่งภาพของชีวิตออกเป็น 6 มิติ ได้แก่ ด้านการงาน การเงิน สุขภาพ ครอบครัว พัฒนาตนเอง และสังคม เป็นภาพที่อยากเห็น ให้แบ่งรายละเอียดแต่ละด้าน ออกเป็นข้อ ๆ
      แปลงภาพฝันในแต่ละเรื่องมาสู่ค่าตัวเลข เป็นเป้าหมายที่สามารถวัดผลสำเร็จได้ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของเป้าหมายในชีวิต
      กำหนดเวลาของแต่ละเป้าหมาย ว่าควรจะทำเรื่องไหนก่อนหลังภายในระยะเวลากี่ปี (หรืออายุไม่เกินกี่ปี)

     จากการวางเป้าหมายในชีวิตไปข้างหน้า จะทำให้เราจัดการชีวิตได้ดี เห็นเส้นทางเดินของชีวิตในอนาคตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และในตอนต่อไป เราจะมา เน้นย้ำคุณค่าเป้าหมายและการใช้ศักยภาพของตัวเองให้ถึงขีดสุด

“ช่วงชีวิตของคนเรานั้นมีจำกัด จงอย่าเสียเวลาให้กับการใช้ชีวิตตามคนอื่น” (สตีฟ จ๊อบส์)

แสดงความคิดเห็น