สมองเล่นไม้กระดก

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     14 กันยายน 2561     764     0

สมองทั้งสองส่วนของเรา คือ สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์นั้น ทำงานร่วมกันเป็นลักษณะคล้ายไม้กระดก เมื่อเราใช้สมองส่วนคิดมาก เราจะเริ่มใช้อารมณ์และความรู้สึกลดลง แต่เมื่อเราใช้สมองส่วนอารมณ์มากขึ้น เราก็จะมีความคิดและมีความเป็นเหตุเป็นผลลดลง ซึ่งไม่ได้บอกว่า การใช้สมองส่วนไหนมากกว่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่า แต่ขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์นั้นๆ วิธีการใช้สมองแบบไหนตอบสนองต่อเป้าหมายและความสำเร็จของเราได้มากกว่า เพียงแต่ว่า เรารู้ตัวไหมว่า ตอนนี้เรากำลังปล่อยให้สมองส่วนไหนทำงานมากกว่ากัน

สมองส่วนคิด มีคุณสมบัติในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนการ มองหาวิธีการแก้ปัญหา หรือแม้ระทั่งการยับยั้งชั่งใจ ไม่ปล่อยให้เราทำตามความต้องการตามสัญชาตญาณมากเกินไป ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่จำเป็น เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ แต่เมื่อเราเอ่ยถึงเรื่องพวกนี้ เราสัมผัสได้ไหมถึงความรู้สึก แข็ง ไม่มีชีวิตชีวา

ซึ่งสมองส่วนอารมณ์และความรู้สึกจะมาเติมเต็มตรงส่วนนี้ สมองส่วนอารมณ์สามารถทำให้เราเกิดความรู้สึกร่วมในเรื่องที่เรากำลังเผชิญ สามารถทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องนั้น เรารู้สึก ชอบ หรือ ไม่ชอบ เรารู้สึก ง่าย หรือ ยาก เรารู้สึก ท้าทาย หรือ กำลังกังวล ซึ่งความรู้สึกนี้ เป็นพื้นฐานมาจากความเชื่อและประสบการณ์เดิมที่สมองของเราเคยได้รับมา ในเหตุการณ์เดียวกัน สมองของเราแต่ละคนอาจจะตีความ เป็นลบ หรือ เป็นบวก ก็ได้

ในจุดที่ไม้กระดกของสมองทั้งสองส่วนทำงานไม่สมดุล แม้เรื่องนั้นเป็นประโยชน์มากเพียงใด แต่เป็นเรื่องที่เราไม่ชอบ เรื่องที่เราไม่ถนัด เรื่องที่เราไม่สนใจ เราก็มักจะเลือกที่จะไม่ทำมัน หรือทำแบบซังกะตาย แบบไม่ตั้งใจ

แต่เรื่องบางเรื่อง ที่เราชอบ เราสนุกกับมัน เรากลับทุ่มเทเวลาให้กับมัน ทั้งๆ ที่ เรื่องนั้นอาจไม่ส่งผลให้เราเกิดความก้าวหน้าในชีวิต แม้กระทั่งทำให้ชีวิตแย่ลงเสียด้วยซ้ำ หรือบางครั้ง เราเฝ้าทำเรื่องนั้นด้วยวิธีการเดิมๆ วิธีการที่เรารู้สึกว่าง่าย รู้สึกว่าถนัด ไม่ยอมทดลองหรือค้นหาวิธีการใหม่ๆ ที่อาจทำให้เราทำงานได้ดีกว่า เร็วกว่า และประสบความสำเร็จได้มากกว่า ทำให้ตัวเราหยุดอยู่กับที่

ดังนั้นสมองทั้งสองส่วน ทั้งสมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์ จึงมีความสำคัญต่อตัวเราไม่มากไม่น้อยไปกว่ากัน

ตอนนี้เราพอจะมองออกไหมครับว่า เรื่องใดที่เราอยากจะใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้น แล้วเรื่องใดน่าจะเติมสมองส่วนอารมณ์อีกสักหน่อย แล้วคิดว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรได้บ้างครับ

แสดงความคิดเห็น