สร้างกระบวนการในการทำความเข้าใจผู้อื่น

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     13 กุมภาพันธ์ 2562     1,466     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    สร้างกระบวนการในการทำความเข้าใจผู้อื่น

     ผมกำลังตั้งใจแก้ไขเรื่องไม่ดีของผมอยู่เรื่องหนึ่ง !! ผมอยากเข้าใจผู้อื่น (ที่ผมเกี่ยวข้องด้วย) ในมุมของเขาให้มากขึ้น โดยไม่ใช่มาตรฐานความต้องการของผมเป็นที่ตั้ง

     ถ้าผมทำเรื่องนี้ได้สำเร็จและเป็นธรรมชาติจริงๆ ผมคงมีความสุขเป็นอย่างมาก

     สิ่งที่ผมยังติดอยู่คือ ผมคิดว่า ผมเข้าใจเขาแล้ว แต่กลับไม่ใช่ ผมควรทำอย่างไร?

ผมสร้างกระบวนการในการทำความเข้าใจผู้อื่น เพื่อให้เข้าใจอย่างจริง ดังนี้
      ผมเริ่มต้นการรับฟังที่ไม่สรุป เพียงแค่รับฟังอย่างตั้งใจ
      ถ้าหากผมเริ่มมีความคิดขัดแย้ง ผมจะสำรวจว่า ผมคิดไม่เหมือนเขาตรงไหน
      ถ้าหากผมต้องการจะพูด ผมจะถามตัวเองอีกครั้งว่า เข้าใจเรื่องราวดีแล้วใช่ไหม
      เวลาฟังเรื่องราวที่ผู้อื่นพูด ผมจะเชื่อมกับหลักการต่างๆ แทนที่จะฟังที่ความหมาย
      ผมจะเริ่มต้นด้วยการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ (ธรรมชาติของเขา) ก่อนเสมอ
      ผมตั้งใจฟังว่าผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเขาเรื่องอะไรบ้าง
      ผมตั้งใจมองด้านดีของคนอื่นให้มากขึ้น เท่าที่จะมองได้
      ผมพูดคุยในมุมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของเขาเป็นหลัก
      ผมมุ่งเน้นประโยชน์ที่เขาจะได้รับ แทนประโยชน์ที่ผมจะได้รับ

     นี่คงเป็นเพียงหลักการและทฤษฎีที่ผมตั้งใจใช้ฝึกฝนตัวเอง ไม่ใช่สิ่งที่ผมทำได้แล้ว เพราะทุกวันนี้ผมยังคงเข้าใจผู้อื่น น้องๆ มาก

     ผมเชื่อว่า ถ้าผมฝึกฝนและปฏิบัติตัว ตามกระบวนการที่ผมคิดดังกล่าวไปเรื่อยๆ น่าจะทำให้ผมมีความสุขกับบุคคลที่ผมติดต่อด้วยได้มากขึ้นครับ เราทำได้

แสดงความคิดเห็น