สร้าง 10 ความรู้สึกดีๆ สู่ความสำเร็จอย่างเป็นธรรมชาติ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     16 เมษายน 2564     102     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    สร้าง 10 ความรู้สึกดีๆ สู่ความสำเร็จอย่างเป็นธรรมชาติ

   ความสำเร็จ…เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่ง ที่ทำให้เรารู้สึกดี แต่ระหว่างทาง ตั้งแต่ การตั้งเป้าหมาย การเริ่มต้นลงมือทำ การเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ การแก้ปัญหา/อุปสรรค
ก่อนที่จะบรรลุความสำเร็จนั้นๆ…เรารู้สึกอย่างไร? หากเราสามารถสร้างความรู้สึกดีๆ ได้ตลอดกระบวนการสู่ความสำเร็จ…น่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนใฝ่ฝันนะครับ โดยเฉพาะตัวผมเอง

10 ความรู้สึกดีๆ สู่ความสำเร็จอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น…
     1. รู้สึกท้าทาย กับงานและเป้าหมายที่ได้รับ
     2. รู้สึกมีแรงบันดาลใจ เมื่อคิดถึงเป้าหมาย
     3. รู้สึกมีความสุขในระหว่างลงมือทำ
     4. รู้สึกตื่นเต้น ที่เห็นความคืบหน้าของผลลัพธ์
     5. รู้สึกสนุก กับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมอีก
     6. รู้สึกดีใจ กับการได้ใช้ศักยภาพและคุณค่าของตัวเอง
     7. รู้สึกสงบ เมื่อเผชิญปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้น
     8. รู้สึกอบอุ่น กับการทำงานร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง
     9. รู้สึกปลื้มใจ ที่ก้าวข้ามความยากลำบาก แล้วผ่านมาได้
     10. รู้สึกภูมิใจ ที่สร้างความสำเร็จได้ในที่สุด

     การสร้างความรู้สึกดีๆ ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ได้บ่อยมากขึ้น และรักษาความรู้สึกดีๆ ให้นานมากขึ้น ก็ช่วยให้เราประสบความสำเร็จ ด้วยความรู้สึกที่ดี ตลอดเส้นทางการทำงานของเราครับ ความรู้ดีๆ สร้างได้…แต่ก็หายไปได้อย่างรวดเร็ว หากเราขาดสติ การฝึกฝนที่จะจดจ่อกับเรื่องดีๆ…เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะ “ความรู้สึก” เกิดจากกรอบความคิดของเรา ที่มีต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การสร้างเรียนรู้รู้สึกสงบ

แสดงความคิดเห็น