สาเหตุของการที่ผู้จัดการและหัวหน้างาน ใช้คำถามไม่ค่อยได้

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     16 มกราคม 2562     825     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด หัวหน้างานนักบริหาร    สาเหตุของการที่ผู้จัดการและหัวหน้างาน ใช้คำถามไม่ค่อยได้

        การพัฒนาทักษะการโค้ชให้กับหัวหน้างานและผู้จัดการเป็นเรื่องสำคัญที่หลายองค์การให้ความสนใจ เพราะเชื่อว่า การเปลี่ยนวิธีการสอนของหัวหน้าใหม่ๆ จะทำให้ได้รับการยอมรับจากน้องๆมากขึ้น เพราะทุกวันนี้วิธีการสอนแบบเดิมๆ อาจไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร โดยเฉพาะกับน้อง Gen Y

จากประสบการณ์ การสอนของผมในหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ทักษะการโค้ชของผู้จัดการและหัวหน้างานนั้น ผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะติดเรื่องการใช้คำถามอย่างไรให้ลูกน้องคิดได้ด้วยตัวเอง แล้วเกิดความรู้สึกอึดอัดกับการต้องนึกคำถามให้ถูกต้อง

        วันนี้อยากแลกเปลี่ยนสิ่งที่ผมสังเกตจากใน Class ที่สอน พอจะสรุปถึง สาเหตุของการที่ผู้จัดการและหัวหน้างานใช้คำถามไม่ค่อยได้ เป็นเพราะ
        คุ้นเคยกับการให้คำแนะนำมาโดยตลอด
        รับฟังแล้วเกิดอารมณ์เชิงลบขึ้น เมื่อไม่ได้ดั่งใจ
        ต้องการให้ลูกน้องตอบคำถามที่อยากได้ยิน มีคำตอบเตรียมไว้แล้ว
        คิดแทนลูกน้องว่าต้องการอะไร โดยไม่ได้ถามซ้ำ
        สรุปไปเองว่าลูกน้องคิดไม่ได้ จึงบอกวิธีทันที
        กังวลว่า คำถามจะทำให้ลูกน้องรู้สึกไม่ดี

        หลักการสอนที่ผมช่วยให้ผู้จัดการและหัวหน้างาน เกิดความมั่นใจในการใช้คำถามด้วยทักษะการเป็นโค้ชได้ง่ายขึ้น นั้นจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียน เข้าใจความแตกต่างของคำถามทั่วไปกับคำถามของโค้ช การฝึกฝนการใช้ชุดคำถามต่างๆ ให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นมากขึ้น ผมพอจะสรุปประเด็นที่ทำให้ผู้เรียนเชื่อมั่นมากขึ้นดังนี้
        คำถามของโค้ชเป็นคำถามเปิดเชิงบวก เช่น อะไร? อย่างไร ?
        โค้ชถามที่สร้างแนวความคิดเพิ่มเติม ไม่ต้องการคำตอบโดยตรง
        การใช้คำถาม (Key words) ประกอบคำถามของตัวเอง
        การฝึกซ้อมถามชุดคำถาม เพื่อเข้าใจความรู้สึกของตัวเอง
        การสร้างชุดคำถามของตัวเองตาม GROW Model
        การจัดเตรียมบทพูด (Script) ของตัวเองที่มีคำถามประกอบ

        การช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะการโค้ชไปใช้กับการทำงาน (On The Job Coaching) ได้ ทำให้ผมรู้สึกดีที่แนวทางการโค้ชมีโอกาสเป็นทางเลือกที่ผู้จัดการและหัวหน้าสามารถเลือกไปประยุกต์ใช้ได้ โดยทำให้ลูกน้องสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง ด้วยความเต็มใจ เพราะสามารถคิดวิธีการได้ด้วยตัวเอง ซึ่งผู้จัดการและหัวหน้าไม่ได้สั่ง ทำให้บรรยากาศดีขึ้นเป็นอย่างมากครับ

        แนวการสอนของผมตามหลักสูตรที่ผมกำหนดขึ้น มีจุดประสงค์ ให้ผู้จัดการและหัวหน้างานรู้จักการประยุกต์ใช้ทักษะการโค้ชกับการปฏิบัติงาน ไม่ใช่ต้องการให้เขาเป็นโค้ชมืออาชีพทันทีนะครับ ดังนั้นวิธีของเขาอาจยังไม่สมบูรณเหมือนโค้ชมืออาชีพ แต่ก็ทำให้พัฒนาทีมงานได้ดีขึ้นกว่าวิธีเดิมครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Gen Yทักษะการโค้ชหัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น