หลักการสร้างสภาวะที่ดี

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 ธันวาคม 2561     1,893     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    หลักการสร้างสภาวะที่ดี

     ผมนำหลักการสร้างสภาวะที่ดี (Peak State) ของตัวเอง มาใช้ฝึกฝนอยู่เรื่อย ๆ เพื่อให้ตัวเองสามารถดำเนินการต่าง ๆ ในสภาวะที่ดีให้ได้มากที่สุด

     หลักการที่ผมได้เรียนรู้มาจาก Thailand Coaching Academy และ NLP Top Coach เกี่ยวกับเรื่องของการอยู่กับสภาวะที่ดีของตัวเองนั้นแบ่งเป็น 3 เรื่องคือ

     1. การใช้ภาษาเชิงบวก (Language) การพูดกับตัวเอง เสมือนหนึ่งการตั้งโปรแกรมเข้าไปที่สมองของเรา ดังนั้นหากต้องการให้สมองมีข้อมูลที่ดี ก็ต้องใช้ภาษาที่ดีกับตัวเอง เพราะถ้าไม่พูดภาษาที่ดี ก็จะพูดภาษาที่ไม่ดี เพราะสมองจะแยกไม่ได้ว่า เป็นภาษาดีหรือไม่ แต่จะจำไว้หมดครับ
     2. การจดจ่อเรื่องที่ต้องการ (Focus) การคิดถึงเรื่องอะไร ก็จะได้สิ่งนั้น เพราะการจดจ่อ เป็นการเชื่อมโยงกับอามรณ์และความคิดในสมองของเรา แล้วแปลงเป็นการกระทำของเราต่อไป หรือ ผ่านการรับรู้ของเราผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดังนั้นจดจ่อเรื่องดีก็จะเกิดเรื่องดีครับ
     3. การใช้ท่าทางของร่างกาย (Physiology) การอยู่ในท่าทางที่ดี ก็จะได้สภาวะอารมณ์ที่ดี รู้สึกสดชื่น สามารถหลั่งฮอร์โมนความสุขออกมาได้ ดังนั้นร่างกายก็จะควบคุมความรู้สึกของเราเช่นกัน

หลักการสร้างสภาวะที่ดี (Peak State)

     ผมเลือกใช้เทคนิคนี้กับสภาวะที่ไม่ดีของตัวเองอยู่เรื่อยๆ โดยการเปลี่ยนภาษาของตัวเองให้บวกมากขึ้นในสภาวะนั้นๆ หรือบางทีก็เปลี่ยนจุดจดจ่อใหม่ให้ไปในสิ่งที่ดีและตัวเองต้องการ แทนเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบ บางครั้งก็แค่เปลี่ยนร่างกายเดิม ให้อยู่ในท่าทางที่เพิ่มพลังให้ตัวเอง “สภาวะใหม่ๆ” ที่ดีขึ้นก็จะเกิดขึ้นครับ

     ผมชอบฝึกฝนเรื่องนี้มากๆ ครับ เพราะช่วยให้อยู่ในสภาวะที่ดีนานขึ้นและมากขึ้นครับ

แสดงความคิดเห็น