หลักพื้นฐานของการโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 สิงหาคม 2562     1,278     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    หลักพื้นฐานของการโค้ช

        การพัฒนาหลักพื้นฐานของโค้ชเป็นสิ่งที่ผมยึดและปฏิบัติโดยตลอด (อาจเรียกว่าท่องจำ ก็ได้ อิอิ) เพราะผมเชื่อว่าการที่โค้ชเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญและนำมาฝึกฝนอยู่เรื่อยๆสุดท้ายจะกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ของตัวเอง

หลักพื้นฐานของโค้ชที่ผมคิดถึงอยู่ตลอดเวลาระหว่างการโค้ชคือ
การกำหนดความเชื่อที่ดี (Mind Set)
การสร้างความรู้สึกร่วม (Rapport)
การเป็นผู้ฟังที่ดี (Listen)
การใช้คำถามทรงพลัง (Question)        การปฏิบัติตามหลักพื้นฐานนี้ระหว่างการโค้ช ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับการโค้ชเป็นอย่างมาก ทำให้โค้ชชี่รู้สึกดี เป็นอิสระทางความคิด มองเห็นตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ พร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่เขาเป็นผู้เลือกเอง

วันนี้ขอขยายความพอสังเขปเกี่ยวกับหลักพื้นฐานที่นิยมใช้ฝึกฝนดังนี้
การกำหนดความเชื่อที่ดี (Mind Set)
ผมเชื่อว่าโค้ชมีศักยภาพของตัวเองเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
โค้ชต้องมองโค้ชชี่ด้วยมุมของเขาไม่ใช่มาตรฐานของโค้ช
ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ เป็นของโค้ชชี่ ไม่ใช่ความถูกผิด
โค้ชเป็นเพียงกระจกเงา สะท้อนให้โค้ชชี่ค้นพบตัวเอง
การสร้างความรู้สึกร่วม (Rapport)
การทำ Matching Mirroring
การเดินตามและไปพร้อมๆกับโค้ชชี่
การอยู่กับโค้ชชี่ตลอดเวลา
การเป็นผู้ฟังที่ดี (Listen)
ฟังอย่างตั้งใจ ไม่สรุป ไม่ตีความ
ฟังให้เข้าใจในตัวของโค้ชชี่ ไม่ใช่แค่ข้อความ
ฟังให้ลึกซึ้งกับเบื้องหลังของคำพูด
การใช้คำถามทรงพลัง (Question)
คำถามที่ช่วยให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง ค้นพบตัวเอง
คำถามที่ทำให้โค้ชชี่ฉุกคิดด้วยตัวเอง
คำถามที่ท้าทายความคิดของโค้ชชี่เพิ่มเติม
คำถามกระตุ้นความเชื่อมั่นในตัวเองของโค้ชชี่

        รายละเอียดของหลักพื้นฐานนี้ยังมีอีกมากมาย ต้องขอนุญาตเจาะลึกในแต่ละเรื่องต่อไปในโอกาสหน้าครับ หลักพื้นฐานที่ผมได้เรียนรู้มาจากอาจารย์โค้ชทุกๆท่าน ต้องขอบคุณเป็นอย่างมาก ทำให้ผมได้พัฒนาตัวเองต่อเนื่องในฐานะโค้ช ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการโค้ชพื้นฐานการโค้ชMind Set

แสดงความคิดเห็น