หัวหน้ากับภาวะผู้นำ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     13 มกราคม 2563     982     0

          เราเคยได้ยินความแตกต่างระหว่าง หัวหน้า กับ ภาวะผู้นำ ไหมครับ การเป็นหัวหน้า บางทีเราอาจจะต้องได้รับการมอบตำแหน่ง เพื่อที่จะได้มีสิทธิ มีอำนาจบางอย่าง ที่เราจะสามารถกำหนดให้ผู้ตามของเราทำตามคำสั่ง ตามความต้องการของเรา ไม่ว่าเขาจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม

          แต่ความเป็นผู้นำของเรา อาจจะเกิดขึ้นจากการเป็นผู้นำในตำแหน่ง แต่หลายๆ ครั้งเราจะกลายเป็นผู้นำโดยธรรมชาติในเรื่องใดบ้างเรื่อง ซึ่งมักเกิดจากการยอมรับอะไรบางอย่างในตัวเรา อาจจะเป็นจากความรู้ความสามารถ ความสัมพันธ์ที่ดี หรือผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ ดังนั้น ผู้นำจะสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ตาม สามารถทำตามเป้าหมายได้ด้วยความเต็มใจมากขึ้น

          แล้วตัวเรากำลังอยู่ในฐานะหัวหน้าหรือผู้นำใครบางคนอยู่ใช่ไหมครับ เราเป็นหัวหน้าหรือผู้นำใครบ้างครับ เรื่องใดเราอยู่ในฐานะหัวหน้า แล้วเรื่องใดที่เราได้รับการยอมรับจากผู้อื่นในความเป็นผู้นำ

          ไม่ว่าฐานะของหัวหน้าหรือผู้นำ ก็ตาม เราก็จะต้องมีหน้าที่หนึ่งคือการพัฒนาผู้ตามของเราให้ไปข้างหน้า ทำให้เขาสามารถใช้ศักยภาพ ใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ แล้วตอนนี้เราใช้วิธีไหนในการพัฒนาคนของเรากันบ้าง

          ปกติถ้าเป็นในองค์กร เราก็มักจะใช้วิธีการพัฒนาคนของเราผ่านการทำงาน เราจึงอาจจะต้องใช้การสั่งงาน การมอบหมายงาน ในงานใหม่ๆ หรือทำงานเดิมบนข้อจำกัดอันใหม่ เพื่อให้เขาสามารถทดสอบศักยภาพที่มีภายในตนเอง เพราะถ้าเราปล่อยให้เขาทำงานเดิม ในสถานการณ์เดิม ต่อไปเรื่อยๆ ก็เหมือนเราปล่อยให้เขา ยกไม้จิ้มฟันเพื่อออกกำลังกาย จะยกสัก 50 ครั้ง 100 ครั้ง ก็ไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงขึ้น จนกว่าเขาจะเปลี่ยนไปยกลูกเหล็กที่หนักกว่าเดิม ที่ไม่เคยยก แค่วันละ 8-12 ครั้ง ไม่ถึงเดือนก็เริ่มเห็นความแตกต่าง ของมัดกล้ามเนื้อที่เติบโตขึ้น

          แล้วทุกวันนี้ ผู้ตามของเรา หรือ ลูกน้องของเรา เขารับงานนั้นด้วยความเต็มใจไหมครับ เขาสามารถเข้าใจในความหวังดีของเราได้หรือไม่ เขายอมจะหันมายกลูกเหล็ก หรือ ขอยกไม้จิ้มฟันอยู่ต่อไปตามเดิม

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ภาวะผู้นำหัวหน้างานการพัฒนาคน

แสดงความคิดเห็น