หัวใจสำคัญของการฟังในฐานะโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 มกราคม 2564     40     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    หัวใจสำคัญของการฟังในฐานะโค้ช

       เรื่องราวที่เป็นเรื่องไม่ดี…สามารถได้ยิน “ประโยคดีๆ” ที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวนั้นๆ
       เรื่องราวที่ดูเหมือนเป็นคำบ่น…สามารถได้ยิน “เจตนาที่ดี” ที่ทำให้เกิดความรู้สึกลบ
       เรื่องราวที่แสดงความสงสัยและขัดแย้ง…สามารถได้ยิน “กรอบความคิดที่ดี” แล้วทำให้เห็นต่างกัน
       เรื่องราวที่พูดแล้วมีความกังวล…สามารถได้ยิน “ผลลัพธ์ที่คาดหวัง” ที่ตั้งใจให้เกิดขึ้น
       เรื่องราวที่แสดงถึงความไม่มั่นใจ…สามารถได้ยิน “เรื่องที่กำลังจดจ่ออยู่” เป็นด้านดีหรือไม่ดี
       เรื่องราวที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง…สามารถได้ยิน “จุดประสงค์” ที่เป็นประโยชน์ หากทำสำเร็จ
   เรื่องราวของคนที่อยู่ตรงหน้าของโค้ช มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการโค้ช…เพราะ “เรื่องราว” กับ “สิ่งที่ได้ยิน” มีความแตกต่างกันมากสำหรับโค้ช
   โค้ช…มุ่งเน้นการฟังให้ได้ยิน “สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโค้ชชี่” แล้วนำมาชวนคิด ชวนคุย ให้โค้ชชี่มองเห็นด้านดีและคุณค่าของตัวเอง อย่างชัดเจนมากขึ้น …จะได้นำไปสู่ การเปลี่ยนกรอบความคิด การค้นพบแนวทางเชิงสร้างสรรค์ และความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเอง…เกิดแนวทางปฏิบัติใหม่ของตัวเอง สู่เป้าหมายที่ต้องการได้
   ทักษะการรับฟังของโค้ช จึงมีความแตกต่างจากการรับฟังแบบทั่วๆไป…ทำให้การ “เลือกใช้คำ ประกอบการโค้ช” ของโค้ชแต่ละท่าน มีโอกาสที่แตกต่างกันมากๆครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การฟังโค้ชจุดแข็ง

แสดงความคิดเห็น