หัวใจสำคัญ 4 เรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     24 มกราคม 2562     1,112     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    หัวใจสำคัญ 4 เรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผู้บริหารที่เป็นลูกค้าแล้วให้โอกาสผมไปดำเนินการสอนภายในองค์กรของท่าน หลายๆ คนมักพูดว่า เรื่องที่อาจารย์สอนน่าจะนำมาสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรนะ!

ผมเข้าใจไปเองว่า หลักสูตรที่ผมสอนทุกหลักสูตร ทำให้ผู้เรียนมีเรื่องจะไปปรับเปลี่ยนตัวเอง แล้วลงมือปฏิบัติ แต่อาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะยั่งยืนแค่ไหน หากต้องการให้เกิดความยั่งยืนต้องสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร จึงจะดีที่สุด

ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับแนวความคิดนี้ เพราะเรื่องดีๆ หลายเรื่องที่องค์กรจุดไฟคิดขึ้นมาแล้ว (บุคลากรเริ่มปฏิบัติ) แต่ไม่สามารถดำเนินการรักษาไว้ให้ยั่งยืนต่อไปได้นานๆ ทำให้ยั่งยืนไม่เกิดเป็นวัฒนธรรมที่บุคคลากรในองค์กรปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติ

ผมมีแนวความคิดว่า การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องใดๆ ก็ตาม สามารถเริ่มจากหัวใจสำคัญ 4 เรื่องดังนี้
ผู้บริหารทุกระดับพูดถึง “เรื่องนี้” อยู่อย่างสม่ำเสมอในทุกๆเวที
บุคลากรทุกระดับเข้าใจจุดประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับของ “เรื่องนี้”
รณรงค์ให้เกิดการปฏิบัติจากกลุ่มเล็กๆ (ที่เห็นด้วย) จนเกิดผลสำเร็จ
กำหนดเป็นวาระสำคัญขององค์กร และไม่ตำหนิหากยังไม่ได้ผลลัพธ์

การสร้างบรรยากาศในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีความสำคัญมากกว่า เรื่องนี่ต้องการให้เกิดขึ้น เพราะวัฒนธรรมเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องฝืนตัวเอง ดังนั้นการเริ่มต้นที่ความเต็มใจและเกิดจากภายใน ย่อมดีกว่าการบังคับใช้เพียงอย่างเดียว

ความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมต่างๆ ในองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ ไม่ใช่เรื่องของ "ถูก" หรือ "ผิด" ครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  วัฒนธรรมองค์กรผู้บริหารcultural

แสดงความคิดเห็น