องค์ประกอบของการสอนที่ใช้ศักภาพอย่างเต็มที่

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     31 มกราคม 2563     615     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    องค์ประกอบของการสอนที่ใช้ศักภาพอย่างเต็มที่

          ถ้าเครื่องเล่นวีดีโอ!... เปรียบเสมือน วิทยากรและโค้ช
          แล้วจอทีวี!... เปรียบเสมือน ศักยภาพของผู้เรียน
          แผ่นต่างๆ... เปรียบเสมือน เนื้อหา ความรู้ ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ          ปัจจุบันจอทีวี ที่เป็นศักยภาพของผู้เรียนมีสูงมาก และต้องการเนื้อหาความรู้ หลักการต่างๆ แบบเชิงลึก... เพื่อให้เข้าใจความละเอียดของเทคนิคการสอนเชิงลึกที่จิตใต้สำนึก เข้าถึงความเป็นตัวตนของผู้เรียนมากที่สุด!

          ผมตั้งใจพัฒนาเครื่องอ่าน!... ระดับ Blu-ray, HD เพื่อให้สามารถอ่านแผ่น แล้วนำเสนอเนื้อหาเชิงลึกได้อย่างครบถ้วน... ทำให้เข้าถึงการใช้ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

          จอรับภาพที่ละเอียดมากเท่าไร... ยิ่งต้องการแผ่นเนื้อหาที่ละเอียดมากเท่านั้น... เครื่องอ่านจึงต้องพัฒนาให้สามารถอ่านเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ครับ

          จอดี... เนื้อหาดี... เครื่องอ่านขาดประสิทธิภาพ... ย่อมไม่คุ้มค่าครับ

          การพัฒนาแนวทางการสอนแบบ Training and Group Coaching มุ่งเน้นการสอนที่เบื้องหลังเนื้อหาที่ใช้สอน โดยการเชื่อมหลักการเชิงลึกให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเชิงลึกได้อย่างละเอียด... เพื่อให้ผู้เรียนดึงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การสอนวิทยากรการนำเสนอ

แสดงความคิดเห็น