อย่าจัดการเวลาให้จัดการชีวิต

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     6 ธันวาคม 2561     1,855     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    อย่าจัดการเวลาให้จัดการชีวิต

     นิยามของเวลาในแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกัน ต่างกันตามการรับรู้ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งสิ่งที่เป็นจริงแน่ๆ ก็คือ เวลาคือสิ่งที่เรารู้กันว่ามีอยู่จริง ทว่าจับต้องไม่ได้ แต่เวลากลับสามารถควบคุมชีวิตเราได้ ด้วยการมีอยู่อย่างจำกัด หากเราเปลี่ยนการใช้ชีวิตแบบ ฆ่าเวลา ให้เป็น (รู้) ค่าเวลา แล้ว เราจะเรียนรู้ว่า เวลาที่คิดว่ามีน้อยไปหรือมากไปนั้น ไม่สามารถตีกรอบจำกัดให้ชีวิตได้ ดังนั้น คำว่า บริหารเวลา จริงๆ แล้วก็ “ไม่ได้บริหารที่ตัวเวลา แต่เป็นการบริหารเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราในห้วงเวลานั้นๆ”

     การบริหารเวลา จะสะท้อนเรื่องการมีวินัยของตัวเอง เพราะทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงที่เท่ากัน แต่ใครสามารถที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผลมากกว่ากัน ดังนั้น การให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารเวลาต้องให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินชีวิตของตัวเองด้วย นั้นย่อมแสดงว่า การจัดการเวลาก็คือการจัดการชีวิต “ผู้ที่จัดการชีวิตเป็น ... คือผู้ที่จัดการเวลาเป็น”

คนที่จัดการชีวิตตนเองได้ดี จะทำดังนี้
      วางเป้าหมายในชีวิตไปข้างหน้า
      เน้นย้ำคุณค่าเป้าหมายนั้น
      ใช้ศักยภาพตัวเองถึงขีดสุด
      เพิ่มความสุขให้ตัวเอง
      ฝึกสอนผู้อื่น
      เพิ่มคุณค่าในชีวิตผู้อื่น

     จาก 6 ประเด็นข้างต้น เราจะลงรายละเอียดกันในแต่ละประเด็น ในตอนหน้าเราจะมา วางเป้าหมายในชีวิติไปข้างหน้า เพราะเป้าหมายมันเป็นเข็มทิศแห่งชีวิต และเป็นเครื่องมือนำทางในการบริหารเวลา เรามาพบกันต่อในตอนต่อไปนะคะ

“ถ้าคุณรักชีวิต อย่าใช้เวลาฟุ่มเฟื่อย เพราะว่าชีวิตประกอบด้วยเวลา”
(เบนจามิน แฟรงคลิน)

แสดงความคิดเห็น