ออกจากพื้นที่เดิม สู่อิสรภาพการเปลี่ยนแปลง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 พฤศจิกายน 2561     837     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    ออกจากพื้นที่เดิม สู่อิสรภาพการเปลี่ยนแปลง

     ในการทำงานของระดับหัวหน้างาน หรือผู้บริหารขององค์กร ส่วนมากแล้วมักอิสระด้าน เวลา ทำให้ผู้บริหารหลายคนที่ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวด้วยความไม่พร้อม หรือวุฒิภาวะไม่สูงพอ มักไม่สามารถยึดเก้าอี้ไว้ได้อย่างมั่นคง หรืออยู่ได้แต่ไม่มีความสุขในการทำงาน การพัฒนาตัวเอง และพัฒนาทีมงาน

     ซึ่งตอนแรก เราเองก็มองเป็นเรื่องปกติ ที่กลุ่มคนมีความอดทนที่ต่างกัน การเรียนรู้ในงานที่ต่างกัน ที่สำคัญพฤติกรรมของคนต่างกันอย่างมาก ซึ่งเป็นธรรมชาติขององค์กรที่ต้องเติบโต จึงไม่สามารถหยุดรอ หรือให้เวลากับบุคคลที่เดินตามเพื่อน อย่างเชื่องช้าได้

แต่เมื่อได้ศึกษาพฤติกรรมของตนเอง ควบคู่กับพฤติกรรมของบุคคลรอบข้างเรื่อยๆ มากว่า 3 ปี พอสรุปได้ดังนี้
     1. คนเราไม่อยากเปลี่ยนแปลง (เพราะกลัวไม่เหมือนเดิม)
     2. คนเราไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆ (เพราะกลัวผลลัพธ์)
     3. คนเราไม่ชอบทำอะไรใหม่ๆ (เพราะติดสบาย)
     4. คนเราไม่ชอบเครียดกับการคิดสิ่งใหม่ๆ (เพราะผลอาจเสี่ยงเกินไป)
     5. คนเราไม่อยากแพ้ มุ่งเน้นผลที่ดีเลิศ (เพราะได้แชมป์ จึงมั่นใจวิธีเดิม)
     6. คนเราไม่ชอบจินตนาการเชิงบวก (เพราะคิดลบแล้วง่ายไม่ต้องพยายาม)
     7. คนเราไม่มั่นใจในตัวเอง (เพราะกลัว ผิดพลาด หน้าแตก)
     8. คนเราไม่ๆๆๆๆๆๆๆ (เพราะรักตัวเองในทางที่ผิด)

     แต่เมื่อตัวเองไม่ยอมขยับ หรือรอให้เหตุการณ์มาบังคับ ควบคุม การขยับครั้งนั้น ย่อมมีแต่ความเจ็บปวด ลองหันมาขยับตัวเองออกจากพื้นที่แห่งความสบายด้วยตัวเองทุกๆ วัน เราจะเกิดความเคยชินกับการเปลี่ยนแปลง จะมีการโยกย้าย หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งสำคัญ เราจะคุ้นเคย และไม่เจ็บปวดมากนักในการขยับตัว

แนวทาง มีดังนี้
     1. เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลง ประเด็นหลัก แล้วเขียน 1 เรื่อง
     2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายให้ชัดเจน
     3. เขียนประโยชน์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลง
     4. แปลงเป้าให้ย่อยลง (เป็นการทำบางอย่างทุกวัน)
     5. กำหนดแผนงานระยะยาว กลาง สั้น (อย่างชัดเจน)
     6. ลงมือทำ ด้วยวินัยอย่างเชื่อมั่น

     ที่สำคัญเมื่อคือ ข้อ 6 ทำอย่างมุ่งมั่น ทำด้วยความมีวินัย แล้วผลที่ออกมาจะได้ทั้งประสบการณ์ และผลสำเร็จอย่างที่เราคาดหวัง

     การทำอะไร เดิมๆ ซ้ำๆ มองอีกมุมนึง ช่างเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ท้าทายเลย ถึงเวลาแล้วที่เราควรลุกขึ้น แล้วเดินออกมาจากพื้นที่แห่งความสบาย


แสดงความคิดเห็น