เคยใหม.. ทำเท่าไร ก็ไม่พอ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     4 พฤษภาคม 2564     25     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    เคยใหม.. ทำเท่าไร ก็ไม่พอ

 สร้างกรอบความคิดแบบนี้ให้กับตัวเองและน้องๆทีมงานไว้ครับ

พูดประโยคนี้อยู่เสมอและบ่อยๆ อยากให้น้องตระหนักรู้ตัวในเรื่องที่ทำอยู่ อย่าได้คาดหวังไปเองถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะทุกอย่างไม่ได้แน่นอนตามที่เราคิดไว้เลย

จจุบันนี้ ทำน้อยได้มาก อาจเป็นไปได้ แต่ทำมากมาย ได้ผลลัพธ์น้อย มีบ่อยๆ ทำมากแค่ไหน จึงจะพอ บอกได้ยากมาก ทำมากไว้ก่อนจนเกิดผลลัพธ์แค่นั้นจึงพอ

ตั้งใจสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต จึงใช้คำว่า…"ทำเท่าไร ก็ไม่พอ" เพื่อจูงใจ ให้ตัวเองพร้อมเปลี่ยนแปลง ทำเพิ่มเติมได้อีก ไม่ได้รู้สึกเครียด

ประโยคนี้…ไม่ได้จับผิด หรือ กดดัน อยากให้รู้ตัวถึง ความไม่แน่นอน สิ่งที่ทำไป อาจไม่เกิดผลลัพธ์ ตามที่หวังหากเตรียมตัวไว้แล้ว ก็จะไม่รู้สึกผิดหวังครับ  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง  เติบโตการงานพัฒนา

แสดงความคิดเห็น