เคล็ดไม่ลับการฝึกอบรมแนว Training and Group Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     12 พฤศจิกายน 2562     988     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    เคล็ดไม่ลับการฝึกอบรมแนว Training and Group Coaching

        เคล็ดไม่ลับของการฝึกอบรมแนว Training and Group Coaching (T&GC) ที่ผมใช้ดำเนินการสอนอยู่นั้นมีที่มาอย่างไร ?

        วันนี้ตั้งใจเล่าแนวความคิดของตัวเองในการเลือกสอนแนวนี้ครับ ย้ำครับว่าเป็นการเล่าเรื่องไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับ

        จุดมุ่งเน้นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของแนว Training and Group Coaching
        การใช้หลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
        การกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดผ่านกระบวนการ Training and Group Coaching
        การให้หลักการของเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิธีการเอง
        กิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนพิสูจน์หลักการด้วยตัวเอง
        การทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

        ผมขออนุญาตเล่าความหมายและ รายละเอียดในแต่ละเรื่องตามที่ผมนำมาใช้นะครับเพราะคำเดียวกันอาจตีความหมายไม่เหมือนกัน และวิทยากรแต่ละท่านก็นำมาประยุกต์ในการสอนไม่เหมือนกันเพราะคำเหล่านี้เป็นคำกลางๆที่แต่ละคนเลือกมาใช้ตาม Style ของแต่ละคนครับ
        การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) : ผมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนตั้งความคาดหวังก่อนการเรียนรู้เพราะผู้ใหญ่เรียนรู้ในสิ่งที่อยากเรียน แล้วจูงใจให้ผู้เรียนมี Commitment กับตัวเองในการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อผู้เรียนรู้ใช้สิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที
        กระบวนการสอนแบบ Training and Group Coaching : ผมมุ่งเน้นใช้กระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดและประมวลผลเรื่องที่เรียนผ่านประสบการณ์ ของตัวเองแล้วเพิ่มเติมต่อยอดกับสิ่งที่ตัวเองนำไปปฏิบัติ ด้วยการคิดวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเอง ไม่ใช่การเข้าใจเนื้อหาอย่างเดียว แต่มีวิธีการประยุกต์เนื้อหากับชีวิตจริงของตัวเองได้ทันที
        การใช้หลักการแล้วใช้กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง : กระบวนการนี้ ผมเชื่อมโยงให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจเพียงแค่หลักการไม่ต้องการให้ท่องจำ แต่ให้คิดถึงตัวเองผ่านการ Coaching แบบเป็นกลุ่ม จะทำให้ผู้เรียนเลือก Style ของตัวเอง ที่เกี่ยวกับการหลักการที่ได้เรียนรู้ไปนำมาใช้ได้ทันที ทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการอย่างแท้จริงเพราะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองครับ
        ผู้เรียนสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเอง : ผมเชื่อว่า สถานการณ์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้เรียนต้องสวมบทบาทใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นของตัวเองได้ ตามความถนัดและเหมาะสมของตัวเอง จะได้พร้อมที่จะนำกลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันทีหลังจบการอบรม

        แนวทางการอบรม Training and Group Coaching นี้เป็นการตอบสนอง ธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่า  ”คนยินดีเปลี่ยนแปลงด้วยการที่เขาเป็นผู้เลือกเอง” ดังนั้นผมจึงให้อิสระในการเลือกคิด เลือกฟังและเลือกทำในเรื่องที่เป็นของผู้เรียน เพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงเองครับ ความคิดเห็นนี้ สร้างขึ้นจากความเชื่อส่วนตัวของผม ที่อยากพัฒนาแนวการฝึกอบรมของตัวเองเท่านั้นครับ

แสดงความคิดเห็น