เทคนิคการจัดการปฐมนิเทศพนักงานที่ดี

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     22 สิงหาคม 2561     10,046     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    เทคนิคการจัดการปฐมนิเทศพนักงานที่ดี

การปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมที่ทุกๆ องค์กรต้องดำเนินการอยู่เป็นประจำ องค์กรบางแห่งต้องจัดขึ้นทุกเดือนเพราะมีพนักงานเข้าออกจำนวนมาก ทำให้เป็นกิจกรรมที่เป็นภาระของฝ่าย HRD และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดฝึกอบรมก็รู้สึกเบื่อหน่ายที่จะต้องพูดซ้ำๆ และไม่สามารถทำให้พนักงานใหม่รู้สึกตื้นเต้นกับการปฐมนิเทศได้ 

ผมขออนุญาตแลกเปลี่ยนแนวความคิดส่วนตัวในการทำให้การปฐมนิเทศดูน่าสนใจ และได้สาระสามารถนำไปปฏิบัติได้ครับดังนี้

จุดประสงค์
เพื่อใช้เวลาช่วงการปฐมนิเทศให้พนักงานใหม่ได้รู้จักกัน
เพื่อทำให้พนักงานใหม่รู้สึกประทับใจในกิจกรรมปฐมนิเทศ
เพื่อกระตุ้นให้พนักงานใหม่ปฏิบัติตัวตามนโยบายอย่างเต็มใจ
เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมกับองค์กรตั้งแต่วันแรก 

กรอบของแนวความคิด
สร้างกิจกรรมแนะนำตัวแปลกๆใหม่ๆ เช่น
        กิจกรรม “ ทำความรู้จักเพื่อนให้มากที่สุด ”
        กิจกรรมแนะนำตัวเอง “ แนะนำตัวเอง ”
        กิจกรรม “ จดจำเรื่องราวของเพื่อนให้มากที่สุด ”
        กิจกรรม “ สร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ ” 
           (หมายเหตุ : ขออนุญาตเขียนขยายความกิจกรรมต่างๆดังนี้)
  สร้างแนวทางการปฐมนิเทศ แบบ 2 ทาง
        อธิบายวิสัยทัศน์ ,ภารกิจ,เป้าหมายขององค์กร แล้วให้แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ชอบจากหัวข้อต่างๆ ( พนักงานใหม่บ้างคนกล้าแสดงความคิดเห็น อย่าคิดว่าจะไม่มีคนพูด)
        ประกาศกฎระเบียบและมาตรฐานการทำงานแล้วให้แสดงข้อดีของกฎระเบียบที่ได้ยิน ( ฝึกให้พนักงานใหม่มองกฎระเบียบในด้านดีบ้าง )
สร้างโครงการให้พนักงานใหม่มีโอกาสร่วมทำงานกัน 
        จับกกลุ่มพนักงานให้นำเสนอโครงการต่างๆ 
        โครงการแนะนำแผนกของตัวเองให้เพื่อรู้จัก 
        โครงการรณรงค์การมีความคิดเชิงบวก
        โครงการสโมสรคำชม เป็นต้น 
           (หมายเหตุ : จุดประสงค์ให้พนักงานมีโอกาสร่วมงานกันทางอ้อม)
การทำให้พนักงานใหม่ต้องนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันปฐมนิเทศไปปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความมั่นใจไม่ใช่แค่มานั่งฟังแล้วให้จบไปเฉยๆ

การเตรียมตัวก่อนวันปฐมนิเทศ
   1. การตรียมตัวหน้าหาที่จะใช้พูด
   2. การจัดเตรียมขั้นตอนการนำเสนอ
   3. กิจกรรมที่ต้องการให้มีในวันปฐมนิเทศ
   4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   5. การซักซ้อมขั้นตอนต่างๆอย่างแม่ยำ
   6. การนัดหมายเรื่องวัน-เวลา
   7. การจดเตรียมสถานที่
   8. การเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
   9. แบบฟอร์มสรุปผลจากการปฐมนิเทศ 

ผมขอเสนอแนวความคิดเบื้องต้นไวเท่านี้ก่อนแล้วคงนำเสนอกิจกรรมแล้วโครงการต่างๆ ที่คิดว่าเหมาะสมในวันปฐมนิเทศมาแลกเปลี่ยนอีกครั้ง ท่านใดชอบแบบไหนก็ลองนำไปปรับใช้ดูจะได้ทำให้งานปฐมนิทศดูตื้นเต้นขึ้นมาครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  HRDการปฐมนิเทศฝ่ายจัดฝึกอบรม

แสดงความคิดเห็น