เทคนิคการมอบหมายงาน ให้ผู้รับรู้สึกเป็นเจ้าของงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 มิถุนายน 2564     171     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด หัวหน้างานนักบริหาร    เทคนิคการมอบหมายงาน ให้ผู้รับรู้สึกเป็นเจ้าของงาน

     การที่หัวหน้างาน มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ในเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น…มีหลายครั้งที่การมอบหมายงาน กลายเป็นการสั่งงาน ผู้รับรู้สึกถึงความกดดันหากสามารถทำให้ผู้รับรู้สึกเป็น…”เจ้าของงาน (Ownership)”…ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับ

เทคนิคการทำให้ผู้รับรู้สึกดี…
  การเล่าถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับ เมื่อได้ทำงานชิ้นนี้
  บอกถึงคุณค่าของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น หากเขาทำสำเร็จ
  การทำให้เขาเห็นตัวเองเติบโตขึ้น เพียงได้ลงมือทำ
  การโค้ชให้เขาค้นพบวิธีการปฏิบัติงานในสไตล์ของเขาเอง
  การเชื่อมโยงจากงานเดิมที่เขาทำได้ดีอยู่แล้ว แค่ต่อยอดงาน
  การใช้ Storytelling แทนการใช้ Assignment ให้เขานึกภาพตาม
  การสอบถามแนวความคิดของเขา ให้เขาแสดงมุมมองของงาน

     การมอบหมายงาน ที่ผู้รับรู้สึกเป็นเจ้าของงานนั้น…เขาย่อมมีความตั้งใจ และอยากทำออกมาให้ได้ดีที่สุดครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  งานOwnershipองค์กร

แสดงความคิดเห็น