เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     7 กันยายน 2561     2,074     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ปัจจุบัน องค์กรของท่านมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เรื่องอะไรแล้วบ้างครับ ?
ในอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างจึงทำให้เกิดองค์กรของท่านมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี นี้ขึ้นมาได้ ?
อนาคตข้างหน้าอยากสร้างวัฒนธรรมองค์กร เรื่องใดเพิ่มเติมครับ ?
ท่านสามารถใช้รูปแบบความสำเร็จในอดีต มาทำในปัจจุบันเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ในอนาคตได้อย่างไรครับ ?

     คำถามเบื้องต้นประมาณนี้ ที่ผมใช้ในการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ชกับผู้บริการระดับสูงขององค์กรต่างๆ เพื่อเตรียมแผนงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละท่านครับ ทำให้ท่านได้ฉุกคิดเรื่อง การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรตัวเอง อย่างง่ายๆครับ

     ผมนำหลักการของ อดีต ปัจจุบัน อนาคต มาใช้ให้ผู้บริหารฉุกคิดครับ เพราะ
     อดีต ส่งผลให้เกิดใน ปัจจุบัน
     ปัจจุบัน จะทำให้เกิด อนาคต
     อนาคต คือเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง

     การบรรลุเป้าหมายในอนาคตโดยการทุ่มเทลงมือ ทำปัจจุบัน ให้ดีที่สุด และใช้รูปแบบที่ดี ในอดีต มาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วให้บรรลุเป้าหมายใน อนาคต     การนำรูปแบบความสำเร็จในอดีตมาพิจารณาในปัจจุบัน รูปแบบที่ 1
การพิจารณารูปแบบแนวทางปัจจุบันกับเป้าหมายอนาคต รูปแบบที่ 2

     ถ้าหากนำ 2 รูปแบบนี้มาผสมได้อย่างเหมาะสมก็จะทำให้ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องใดๆก็ตาม สามารถดำเนินการได้โดยง่าย และได้รับความร่วมมืออย่างแน่นอนครับ เพราะเป็นการใช้ความคุ้นเคยที่ดีต่อยอดกับวิธีการใหม่เพียงเล็กน้อยที่สอดคล้องกันอย่างลงตัวครับ

แสดงความคิดเห็น