[บทความ] เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน้าแรก / ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง / หมวดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร / เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     7 กันยายน 2561     367     0

ปัจจุบัน องค์กรของท่านมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เรื่องอะไรแล้วบ้างครับ ?
ในอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างจึงทำให้เกิดองค์กรของท่านมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี นี้ขึ้นมาได้ ?
อนาคตข้างหน้าอยากสร้างวัฒนธรรมองค์กร เรื่องใดเพิ่มเติมครับ ?
ท่านสามารถใช้รูปแบบความสำเร็จในอดีต มาทำในปัจจุบันเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ในอนาคตได้อย่างไรครับ ?

คำถามเบื้องต้นประมาณนี้ ที่ผมใช้ในการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ชกับผู้บริการระดับสูงขององค์กรต่างๆ เพื่อเตรียมแผนงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละท่านครับ ทำให้ท่านได้ฉุกคิดเรื่อง การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรตัวเอง อย่างง่ายๆครับ

ผมนำหลักการของ อดีต ปัจจุบัน อนาคต มาใช้ให้ผู้บริหารฉุกคิดครับ เพราะ
อดีต ส่งผลให้เกิดใน ปัจจุบัน
ปัจจุบัน จะทำให้เกิด อนาคต
อนาคต คือเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง

การบรรลุเป้าหมายในอนาคตโดยการทุ่มเทลงมือ ทำปัจจุบัน ให้ดีที่สุด และใช้รูปแบบที่ดี ในอดีต มาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วให้บรรลุเป้าหมายใน อนาคตการนำรูปแบบความสำเร็จในอดีตมาพิจารณาในปัจจุบัน รูปแบบที่ 1
การพิจารณารูปแบบแนวทางปัจจุบันกับเป้าหมายอนาคต รูปแบบที่ 2

ถ้าหากนำ 2 รูปแบบนี้มาผสมได้อย่างเหมาะสมก็จะทำให้ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องใดๆก็ตาม สามารถดำเนินการได้โดยง่าย และได้รับความร่วมมืออย่างแน่นอนครับ เพราะเป็นการใช้ความคุ้นเคยที่ดีต่อยอดกับวิธีการใหม่เพียงเล็กน้อยที่สอดคล้องกันอย่างลงตัวครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  วัฒนธรรมองค์กรผู้บริหารที่ปรึกษา

แสดงความคิดเห็น