เทคนิคการสอนด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     23 ธันวาคม 2562     1,272     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    เทคนิคการสอนด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์

          การใช้รูปภาพ 1 รูป ที่ครอบคลุมหลักการต่างๆได้หลากหลาย ทำให้สามารถใช้ในการอธิบายแก่นของหลักสูตรต่างๆได้ การบรรยายพร้อมชวนคิดแนว Training and Group Coaching จึงเกิดประสิทธิผลสูงครับ
          การออกแบบรูปภาพที่ใช้แทนแก่นเนื้อหาได้ เป็นเรื่องท้าทายผมในฐานะวิทยากรและโค้ช เป็นอย่างมากครับ เพราะต้องจับประเด็นให้ชัดเจน แล้วเชื่อมโยงรูปภาพย่อยต่างๆให้ออกเป็นภาพรวมอีกที
          วันนี้ขอนำเสนอรูปภาพที่ผมใช้ประกอบการสอนในหลายๆหลักสูตร มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ!

          การบรรยายรูปภาพนี้ ประกอบการสอน "การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)" ดังรายละเอียดดังนี้          "การคิดเชิงกลยุทธ์ให้ความสำคัญที่เป้าหมาย โดยคาดการณ์และวัดผลลัพธ์เพื่อเทียบกับเป้าหมายอยู่เสมอ ทำให้มองเห็นช่องว่าง (Gap) ที่เป็นปัญหา/อุปสรรค ขวางกั้นทางไปสู่เป้าหมาย จึงต้องค้นหาทางเลือกและวิธีการใหม่ที่หลากหลาย ก่อนตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดกับสถานการณ์นั้นๆ ต่อไป"

          การใช้รูปภาพประกอบการบรรยายทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น วิทยากรและโค้ชก็สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาได้อย่างแม่นยำและชัดเจนมากขึ้นด้วยครับ
          ลองใช้รูปนี้บรรยายหลักสูตรของคุณดูซิครับ! อาจจะประหลาดใจก็ได้นะครับ  เมื่อสามารถบรรยายด้วยรูปภาพได้แล้ว ก็จะทำให้สามารถสร้างรูปภาพด้วยตัวเองได้ในอนาคตครับ

แสดงความคิดเห็น