เทคนิคการสอนแก่นเนื้อหาด้วยรูปทรงเรขาคณิต

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     18 ธันวาคม 2562     1,606     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    เทคนิคการสอนแก่นเนื้อหาด้วยรูปทรงเรขาคณิต

        ผมในฐานะวิทยากร ชอบสร้างเครื่องมือประกอบการสอนอยู่เสมอครับ!
        การสร้างเครื่องมือการสอนของตัวเอง!....เป็นเรื่องสนุกและท้าทายอย่างหนึ่งของผมครับ เพราะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นครับ
        เครื่องมือที่เป็นเทคนิคการสอนมีหลากหลายแบบครับ วันนี้ขอนำเสนอเป็นเทคนิคแรกครับ

        "เทคนิคการสอนแก่นเนื้อหาด้วยรูปทรงเรขาคณิต"

        รูปสี่เหลี่ยมแบ่งเป็น 4 ช่อง สำหรับการนำ 2 เรื่องมาใส่เป็น แกน X และแกน Y....อาจแบ่งเป็น มาก-น้อย, ดี-แย่, สูง-ต่ำ,ใหม่-เก่า เป็นต้น....ก็สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มแล้วครับ....ทำให้เนื้อหาง่ายต่อการจำและอธิบายครับ
        รูปสามเหลี่ยม....สำหรับนำประเด็นสำคัญ 3 เรื่องมาประกอบกัน ....เช่น คุณสมบัติที่ดี 3 อย่างของผู้นำ, ความสามารถ(เก่ง) 3 ด้านของผู้จัดการ, ปัจจัยสำคัญ 3 เรื่องของสภาวะสุดยอด เป็นต้น....ทำให้เพิ่มความง่ายในการจำครับ
        รูปวงกลม 3 วง ทับซ้อนกัน...สำหรับค้นหาจุดที่สำคัญของ 3 คุณสมบัติ....เพื่อทำให้การเชื่อมโยงเรื่องราว 3 เรื่อง และ/หรือ คุณสมบัติ 3 อย่างมาสร้างจุดร่วมกัน
        รูปวงรีเรียงกันแบบลดระดับขนาด....สำหรับการกรองสิ่งที่เข้ามาตอนแรก กับผลลัพธ์สุดท้าย ผ่านเงื่อนไขต่างๆ....ทำให้แสดงว่า Input ไม่เท่ากับ Output เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆแสดงความคิดเห็น