เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานระดับปฏิบัติการ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     17 ตุลาคม 2561     4,949     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานระดับปฏิบัติการ

การสัมภาษณ์พนักงานระดับปฏิบัติการที่ดีนั้น ผู้สัมภาษณ์ต้องสามารถกระตุ้นให้ผู้สมัครงานพูดในสิ่งที่แสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงให้มากที่สุด เพื่อให้คัดเลือกผู้สมัครได้ตรงตามตำแหน่งและเหมาะกับความต้องการขององค์กรให้มากที่สุด

การเตรียมตัวก่อน การสัมภาษณ์นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น HRD หรือผู้ที่ต้องทำหน้าที่นี้ควรสรุปคุณสมบัติที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน เช่น

ตำแหน่ง ..............................
ความรู้ความสามารถในงานเรื่อง
     1 ..............................
     2 ..............................
     3 ..............................
คุณสมบัติที่ควรมี เช่น
     1.ทัศนคติเชิงบวก
     2.วินัยในการทำงาน
     3.ความรับผิดชอบ
     4.มุ่งมั่นในเป้าหมาย
ความสามารถพิเศษอื่นๆ เช่น (จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
     1 ..............................
     2 ..............................
     3 ..............................

หลังจากจัดเตรียมข้อมูลเรียบร้อย แล้วก็พิจารณาข้อมูลในใบสมัครเพิ่มเติบและเริ่มดำเนินการสัมภาษณ์ ดังนี้

หมวดข้อมูลทั่วไป
    ประวัติการทำงาน
    ประสบการณ์การทำงาน
    ความสามารถพิเศษ
    ปัจจัยที่เลือกสมัครตำแหน่งนี้

หมวดแนวความคิดในเรื่องคุณสมบัติของตัว
การใช้ คำถามที่ดีในหมวดนี้จะทำให้ผู้สมัครได้เปิดเผยคุณสมบัติเด่นๆของตัวเองออกมาให้ พิจารณาได้ง่ายกว่าการใช้คำถามแบบทั่วๆไป เช่น
    คุณคิดว่าทัศนคติเชิงบวกมีความสำคัญกับการทำงานมากน้อยแค่ไหน ? ช่วยยกตัวอย่างการมี ทัศนคติเชิงบวกให้ฟังหน่อยครับ ? 
    ถ้าคุณเจอปัญหากับการทำงานคุณมีวีแก้ไขอย่างไร ? 
    ตอนคุณทำงานแล้วได้รับเป้าหมายคุณรู้สึกอย่างไรกับเป้าหมายที่ได้รับ ? แล้วคุณจะทำอย่างไร กับเป้าหมาย ? 
    การทำงานของคุณได้มีโอกาสแบ่งงานเป็นเรื่องสำคัญและเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ ? คุณจะทำ อย่างไรต่อไปดี ?
    ถ้าคุณโดนหัวหน้าดุ ว่ากล่าวตักเตือนบ่อยๆ คุณรู้สึกอย่างไรกับหัวหน้าคนนี้
    คุณทำงานอยู่คนเดียวเพื่อนๆไม่ค่อยช่วย คุณรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆแล้วคุณจะปฏิบัติตัว อย่างไร?
    คุณได้รับงานมากกว่าคนอื่น คุณคิดอย่างไร?
    คุณเป็นคนชอบหงุดหงิด คุณจะเอาชนะอารมณ์นี้ได้อย่างไร ?

ตัวอย่างคำถามเป็นเพียงแนวทางที่จะได้รับฟังความคิดเห็นของผู้สมัครในด้านคุณสมบัติที่เขามีอยู่ HRD ควรรับฟังอย่างตั้งใจแต่ไม่สรุปว่า เขาเป็นคนอย่างไรเพียงแต่ถ้าเรามีคุณสมบัติที่เราจะ เลือกว่าผู้สมัครตำแหน่งนี้ควรมีคุณสมบัติใดบ้างเราจะได้คิดเลือกให้ถูกต้อง ไม่สรุปว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเพียงแต่ดูว่าเขามีคุณ สมบัติเด่นเรื่องใดและเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่ ?

ลองปรับใช้คำถามทั่วๆ ไปที่ใช้ในการสัมภาษณ์อยู่แล้วนะครับผมเชื่อแน่ว่าจะช่วยให้ HRD สามารถทำให้ผู้สมัครโชว์ศักยภาพของเขาได้เต็มที่ครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  HRDการสัมภาษณ์งานทัศนคติเชิง

แสดงความคิดเห็น