เทคนิคการสื่อสาร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 พฤศจิกายน 2561     1,645     0

     การสื่อสาร ไม่ง่าย ไม่ยาก เพียงแต่ ท่านรู้หรือไม่ว่าการสื่อสารครั้งนี้ ต้องการผลลัพธ์อย่างไร หรือเพียงแค่ต้องการสื่อสารให้ผ่านไป โดยไม่ได้ต้องการผลลัพธ์เราสามารถฝึกฝนได้ ทั้งแบบที่คาดหวัง และไม่คาดหวัง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มากด้วยประสิทธิภาพ ด้วยตัวท่านเอง

การสื่อสาร ด้วยวัตถุประสงค์ (การสื่อสารครั้งนั้นๆ) ด้วย 5 ขั้นตอน สำคัญ
     1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
     2. เลือกวิธีสื่อสาร
     3. เลือกคนที่เราจะสื่อสารด้วย
     4. กำหนดเวลาการสื่อสาร (คร่าวๆ)
     5. กำหนดผู้ควบคุมการสื่อสาร (เช่นเราเป็นคนควบคุมหรือให้คู่สนทนาควบคุม)

รู้จักกับสไตล์การสื่อสารแบบต่างๆ
      สไตล์เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา (ฟังแต่ไม่ได้ยิน)
      สไตล์สั่งอย่างเดียว (ไม่ฟังความเห็น)
      สไตล์ชอบก้มหน้า ไม่ออกความคิดเห็น
      สไตล์ชมทุกสิ่งที่เห็น
      สไตล์ครับ/ค่ะ (Yes!)
      สไตล์ขัดแย้งทุกประเด็น
      สไตล์ชอบถาม/ซักไซร้ให้จนมุม
      สไตล์ตอบไม่ตรงคำถาม (ชอบพูดแต่เรื่องตัวเอง)
      สไตล์ถามคำตอบคำ

     ท่านเป็นนักสื่อสารประเภทไหนกัน? หากท่านเจอเพื่อนร่วมงานเป็นนักสื่อสารประเภทต่างๆ เหล่านี้มีวิธีรับมือกันได้อย่างไรบ้าง เรามีเทคนิคดีๆ ให้ท่านนำไปประยุกต์ใช้ตามความถนัดของท่าน สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

เทคนิคการสื่อสารที่ราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์
     1. สื่อสารด้วยความมีชีวิตชีวา
     2. สื่อสารด้วยการเข้าใจเขา เข้าใจเรา
     3. เป็นผู้ฟังที่ดี (ฟัง และเห็นด้วยอย่างจริงใจ)
     4. เป็นผู้พูดที่ดี (เตรียมตัว ตอบสนอง)
     5. แยกประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องออก (ไม่นำไปผสมกับหัวข้อหลัก)

     ก่อนสนทนา ควรแจ้งส่งเมลล์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 2 ฝ่าย หลังสนทนา ควรสรุปการสนทนาร่วมกันอีกครั้งเพื่อความเข้าใจตรงกัน ในการปฏิบัติต่อไป

ไม่มีสิ่งใดที่จะตอบโจทย์ได้ทั้งหมด แต่สิ่งที่เราได้ฝึกฝน หรือ ทำวันนี้จะได้มาซึ่งประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตัวเราได้ดีขึ้น ด้วยการสื่อสารสไตล์ตัวเอง

แสดงความคิดเห็น