เทคนิคการใช้ Chunking

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     30 พฤษภาคม 2562     2,014     0

     การใช้เทคนิคของ NLP เรื่องการใช้ Chunking ประกอบการฟังนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่ลูกค้าพูดนั้นจะมีหลายๆ ความหมายที่เป็นข้อจำกัดทางความเชื่อ ความคิด และความรู้สึกของลูกค้าเอง ผมมักใช้สิ่งนี้ประกอบการโค้ชเพื่อช่วยให้โค้ชชี่ สามารถมองเห็นตัวเองได้ครบถ้วน รอบทิศทางมากขึ้น ทำให้เข้าใจตัวเองแล้วสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยตัวเอง

วันนี้อยากแลกเปลี่ยนเทคนิคการใช้ Chunking เพื่อทำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเองได้รอบด้านมากขึ้นดังนี้
      Chunk Up : การใช้คำถามเปิดกว้างทางความคิด
      Chunk Down : การใช้คำถามระบุรายละเอียด
      Chunk Sideway : การใช้คำถามกับทางเลือกอื่นๆ

แลกเปลี่ยนเทคนิคการใช้ Chunking

     การฟังอย่างตั้งใจ อยู่กับโค้ชชี่ตลอดเวลา ผมมักจะได้ยินข้อความที่เป็นรายละเอียด วิธีการ แนวทาง การปฏิบัติ ของโค้ชชี่โดยที่ไม่ได้มีข้อความที่เกี่ยวกับเป้าหมายหรือจุดประสงค์เลยเช่น

     ผมปฏิบัติงานตามสิ่งที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน วิธีการนี้ผมมั่นใจว่าถูกต้องเพราะทำมาหลายครั้งแล้ว ผมดูรายละเอียดเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้ผิดพลาดแต่ก็ไม่รู้ว่าหัวหน้าต้องการอะไรอีก

     กรณีนี้ผมจะใช้ Chunk Up ด้วยการถามว่า
      จุดประสงค์ของงานนี้ต้องการอะไร ?
      คุณต้องการให้ได้ผมลัพธ์ในเรื่องอะไรบ้าง ?

     ถ้าโค้ชชี่พูดแต่เรื่องเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ความฝัน ที่เป็นแต่ภาพใหญ่ๆเช่น
      ผมอยากให้งานออกมายิ่งใหญ่มีคนมาชมมากมาย ทุกคนประทับใจ มีความสุข และได้อะไรกลับไปเยอะมากๆ

     กรณีนี้ผมมักใช้ Chunk Down ด้วยความว่า
      คุณวางแผนว่าจะมีรายละเอียดในงานเรื่องอะไรบ้าง?
      คุณตั้งใจว่าจะมีความพิเศษเรื่องอะไรบ้าง?

     การช่วยให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเองด้านต่างๆได้ครบถ้วน ก็จะทำให้เขามีวิธีการที่เหมาะสมของตัวเองได้ เทคนิคนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ต้องหาความรู้เพิ่มเติมกันต่อไปครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ChunkingNLPทักษะการฟัง

แสดงความคิดเห็น