เรียนรู้ที่หลักการ สำคัญกว่าวิธีการ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     21 สิงหาคม 2561     1,385     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    เรียนรู้ที่หลักการ สำคัญกว่าวิธีการ

ทุกวันนี้ คนส่วนใหญ่ค้นหาวิธีการที่ดีเพื่อนำไปปฏิบัติตามจะได้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามไปด้วย แต่ลืมนึกไปว่าวิธีการแต่ละวิธีนั้นไม่ได้เหมาะกับทุกคนและทุกสถานการณ์ ดังนั้น วิธีการที่ดีๆ หลายวีจึงไม่ได้ถูกนำไปใช้เพราะผู้ใช้ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์ของตัวเองจึงโทษว่าวิธีนั้นไม่ดี วิธีนี้ไม่เหมาะ จริงๆ แล้วเราใช้ไม่เป็นต่างหาก

การเรียนการสอนก็เช่นเดียวกัน มุ่งเน้นที่การให้ความรู้เพียงอย่างเดียว พร้อมกำหนดวิธีการให้ เพราะผู้เรียนก็ต้องการวิธีการที่ดี ผู้สอนก็ให้วิธีการของสอน แต่สุดท้ายผู้เรียนก็ไม่นำไปใช้ ถึงแม้รู้ว่าเป็นวิธีที่ดี แต่คิดว่าไม่เหมาะกับตัวเอง การฝึกอบรมทั่วไปจึงมีคำถามว่า “ทำไมผู้เรียนจึงไม่เอาไปใช้?” จริงๆ แล้ววิทยากรสามารถถ่ายทอดเรื่องดีๆ วิธีดีๆ ให้แต่ผู้เรียนไม่นำไปใช้เพราะจำที่วิธีการ เวลาปฏิบัติจริงสถานการอาจไม่เหมือนตอนเรียนอยู่ จึงประยุกต์ไม่ได้ เพราะไม่เข้าใจหลักการที่เป็นแก่นของวิธีการนั้นๆ

การสอนที่เกิดประโยชน์ควรมุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจในหลักการมากกว่าจดจำเพียงวิธีการ แต่การสอนที่หลักการนั้นจะยากและผู้เรียนก็อาจไม่ชอบคิด ขอหลักสูตรสำเร็จดีกว่าคือต้องทำอย่างไร เสมือนว่า “ฉีกซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วเขาเทน้ำร้อนใส่ก็กินได้เลย” แต่การสอนที่หลักการจะสอนว่า “การกินบะหมี่ให้อร่อยควรทำเส้นให้นุ่มก่อน”

แนวการสอนที่ใช้หลักการ เช่น
การทำให้ก้อนน้ำแข็งต้องเพิ่มอุณหภูมิ : จะเห็นว่าเราสามารถเลือกวิธีที่หลากหลายได้ตามความสะดวกและวัตถุประสงค์ของเรา หากต้องการเร็วก็นำไปต้มแต่ถ้าไม่มีไฟก็ต้องไปตากแดด อาจช้าหน่อย ถ้าเป็นเวลากลางคืนก็ควรทำให้เล็กลง จะได้รับอุณหภูมิง่าย การะลายก็จะเร็ว เป็นต้น

การทำให้รถแล่นได้ต้องให้ล้อหมุน : ซึ่งสมารถทำได้หลายวิธีการมาก เช่น 
      ผลักที่ด้านหลังหลายๆ คน 
      ดึงด้านหน้าด้วยเชือก 
      ติดเครื่องยนต์ให้ทำงาน


การสร้างความสุขต้องคิดในด้านดี : สามารถใช้วิธีหลายอย่างที่คิดในด้านดี เช่น 
      มองเห็นประโยชน์ 
      มีแรงจูงใจ
      ทัศนคติเชิงบวก
      ท้าทายความสามารถ


ธรรมชาติของมนุษย์มีวีการที่แตกต่างกัน หากเราให้เขาเข้าใจหลักการที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น มุ่งมั่นกับเป้าหมายก็จะทำให้เขาเลือกวิธีการที่เป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้น สะดวกในการปฏิบัติเพราะเป็น Style ของตัวเอง แต่ให้อยู่บนหลักการที่ถูกต้องก็แล้วกัน

“ผมเชื่อว่าหลักการสำคัญกว่าวิธีการครับ”

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  หลักการวิธีการการสอนงาน

แสดงความคิดเห็น