เรื่องที่ไม่ยากของหัวหน้างานมือใหม่ กับเก่งการงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 สิงหาคม 2561     1,147     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด หัวหน้างานนักบริหาร    เรื่องที่ไม่ยากของหัวหน้างานมือใหม่ กับเก่งการงาน

     จากบทความที่ได้อ่านมาแล้ว 2 ตอน มองเห็นกรอบและประโยชน์ที่ชัดเจนแล้ว ครั้งนี้มาลงรายละเอียด ของ 7 เก่งกันนะค่ะ ประเดิมด้วย เก่งที่ 1: เก่งการงาน จากหัวข้อก็บอกได้บ้างแล้วว่า การที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้านั้นต้องเคยเป็นคนทำงานเก่งมาก ทั้งด้านความรู้ทักษะในงานนั้น ความสามารถในการจัดการงานได้ตามเป้าหมาย ควบคู่มากับความขยัน ในการพัฒนาตนเอง องค์ประกอบของ เก่งการงาน มีดังนี้

1. งานประจำ
      ประชุมทีมงาน (Meeting)
      วางแผนงาน (Planning)
      ทำงานตามแผนและติดตามผล (Doing&Follow Up)
      แก้ไขและรวบรวมปัญหา (Problem Solving)
      รายงานผลการทำงานต่อผู้บริหาร (Reporting)

2. งานพัฒนา
      นำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนากระบวนการทำงานให้ง่ายและมีคุณภาพ
      พัฒนาพนักงานให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง
      สร้างหรือร่วมกิจกรรมขององค์กรที่ไม่เกี่ยวกับงานบ้าง
      สร้างค่านิยมร่วมกันในการเป็นทีมที่มีคุณภาพอย่างไม่เป็นทางการ

6 หลุมพรางสำคัญ ของหัวหน้ามือใหม่ คือ
       1. ไม่รู้ความคาดหวัง(เป้าหมาย)ของผู้บริหารและองค์กรที่เกี่ยวกับงานที่ความรับผิดชอบ
       2. ไม่รู้หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งหัวหน้างานมือใหม่
       3. ไม่รู้ตนเองว่ามีความสามารถระดับไหนกับงานที่รับผิดชอบ
       4. ไม่รู้ว่าภารกิจใน 1 วันของหัวหน้างานมือใหม่ต้องทำอะไรบ้าง
       5. ไม่รู้ว่าต้องวางตัวอย่างไรกับบทบาทหัวหน้างานมือใหม่
       6. ไม่รู้ว่าต้องพัฒนาตนเองไปในทิศทางใด

3 เทคนิคสำคัญกับการพัฒนา ด้าน“เก่งการงาน”
       1. เทคนิคการรู้จักความคาดหวัง (เป้าหมาย) เกี่ยวกับงานที่องค์กรมอบหมาย
       2. เทคนิคการรู้จักตนเอง (ปัจจุบัน) ว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
       3. เทคนิคการรู้จักช่องว่าง (การพัฒนา) ด้วยการวางแผนการเปลี่ยนแปลง

เทคนิคการรู้จักความคาดหวัง (เป้าหมาย)
     การที่เรารู้จักเป้าหมาย ปกติแล้วการได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งใหม่ ผลตอบแทนสูงขึ้น คิดได้ทันทีเลยว่าต้องมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน อย่าลังเลรอช้า ควรถามผู้บริหารที่สูงกว่าได้เลย ด้วยการใช้คำถาม 5 W 1 H กับภาพลักษณ์ใหม่ ดังนี้
      คาดหวังให้เราทำอะไร หัวข้ออะไรที่สำคัญ (What)
      สถานที่ในการทำงานเป็นที่ไหน ต้องมีการโยกย้ายหรือไม่ (Where)
      กำหนดการในการทำงาน หรือพิจารณาผล มีระยะเวลาสั้นหรือยาว (When)
      เหตุผลหลักในเลือก ว่าทำไมเลือกเราที่คิดว่าเหมาะสม (Why)
      บุคคลใดบ้างที่เราต้องเกี่ยวข้องในการทำงาน (Who)
      ทำอย่างไรจึงจะบรรลุภารกิจนี้ (How)

     เทคนิคการรู้จักตนเอง (ปัจจุบัน) การที่เรารู้จักตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และการทำงานด้วยการฝึกตอบคำถามด้วยความรู้สึกของตนเองดังนี้
      จุดเด่นของเรา หรือสิ่งที่เพื่อนๆ ชื่นชมเรา บ่อยครั้ง คืออะไร
      งานที่เราชอบ (สิ่งที่ทำแล้วมีความสุขแม้มีอุปสรรคก็ไม่หวั่น) คืองานอะไร
      ความภูมิใจของเราในอดีต ที่เล่าแล้วมีความสุขทุกครั้ง คือ
              1. ภูมิใจเรื่องอะไร
              2. เรื่องราวเป็นอย่างไร
              3. มีเหตุการณ์ที่ท้อแท้แล้วเราสามารถเอาชนะเหตุการณ์นั้นมาได้อย่างไร

เทคนิคการรู้จักช่องว่าง (การพัฒนา) ด้วยการวางแผนการเปลี่ยนแปลง

     การที่เรารู้ว่าเรามีช่องว่างอะไรที่ต้องพัฒนาบ้าง เป็นการยอมรับศักยภาพของตนเองแต่ไม่ได้ยอมแพ้ เป็นการเริ่มต้นในการทำแผนการพัฒนาตนเองให้ยั่งยืนขึ้น ด้วยสไตล์ของเราเอง กับกระบวนการเปลี่ยนแปลง ด้วยการเป็นคนใหม่ในคนเดิมดังนี้
      เขียนเป้าหมายที่ผู้บริหารหรือองค์กรคาดหวัง เช่น 7 เรื่อง
      เขียนสิ่งที่ตนเองมีความสามารถอยู่ปัจจุบัน เช่น 4 เรื่อง
      เขียนสิ่งที่ตนเองควรพัฒนาเพิ่มขึ้น เช่น 3 เรื่อง

เริ่มเทคนิค ด้วยการนำ เรื่องที่ควรพัฒนา 3 เรื่องจัดการดังนี้
       1. เลือกความสำคัญ (ด้วยตารางสำคัญ-เร่งด่วน)
       2. วางแผนการพัฒนา ด้วยการแปลงเป็นแผนงานประจำวัน
       3. บันทึกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากการฝึกฝน
       4. เล่าให้บุคคลอื่นฟัง (เลือกที่เราเชื่อมั่น ไว้ใจ)

     อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว การพัฒนาให้เป็นคนที่เก่งงานนั้นไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมค่ะ จะเห็นว่าผู้เขียนเน้นที่การพัฒนาตนเองตามที่ตนเองอยากพัฒนา เป็นเรื่องที่เราชอบ เราอยากทำ จะมีปัญหาในระหว่างการฝึกฝน เราก็จะไม่เลิกกลางทาง เพราะเราทำในสิ่งที่เราชอบและอยากทำ

การลงมือทำ มีคำตอบอยู่ 2 อย่าง คือ สำเร็จ และ...

     ท่านลองตอบดูซิค่ะว่าจะใส่คำว่าอะไรในช่องว่าง (ท่านต้องตอบก่อนจริงๆนะค่ะ) ถึงจะเข้าใจประเด็นต่อไปด้วยความเข้าใจ ครั้งหน้าเราจะมาแลกเปลี่ยนกันในเรื่องราวกรณีศึกษาตัวอย่างของ เก่งการงาน เป็นเรื่องจริงที่มีน้องCoachee มาปรึกษาระหว่างการเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในองค์กรแห่งหนึ่ง น่าจะเป็นเรื่องที่หลายท่านกังวล และติดอยู่เช่นกัน เพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น พบกันกับตอนหน้านะค่ะ

แสดงความคิดเห็น