เส้นทางการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     27 พฤษภาคม 2562     2,207     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    เส้นทางการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช

     การสร้างวัฒนธรรมการโค้ช (Coaching Culture) ในองค์กร มีหลากหลายวิธีครับ!

     ปัจจุบันนี้ องค์กรต่างๆให้ความสำคัญใน การสร้างวัฒนธรรมการโค้ช เป็นอย่างมาก ด้วยจุดประสงค์ใดๆก็ตาม ถือว่ามีประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรนั้นๆเป็นอย่างยิ่ง!

     ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ภาพลักษณ์การโค้ช เป็นสิ่งดีๆ ที่องค์กรต่างๆต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนอีกวิธีหนึ่ง!

     เส้นทางสู่การเป็นองค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยการโค้ช และ/หรือ การมีค่านิยมการโค้ชในองค์กร ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะ หลักการ แนวความคิด ทักษะ และกระบวนการโค้ช ที่มีความเหมาะสมในแต่ละองค์กร อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะการโค้ชมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก เพราะมีความแตกต่างจากการพัฒนาบุคลากรแบบเดิมๆ อยู่พอสมควร

Coaching Culture  Road Map

     วันนี้เรื่องที่สำคัญ คงไม่ใช่การมาพูดคุยถึง "การโค้ชคืออะไร?" กันอีกแล้ว! เพราะทุกคนรู้ว่าการโค้ช เป็นวิธีการที่ดีและมีประโยชน์กับการพัฒนาผู้อื่นเป็นอย่างมาก และทุกคนก็ใช้คำว่า โค้ช แทนบทบาทที่พัฒนาผู้อื่นในเรื่องต่างๆมากมาย ดังนั้นควรช่วยกันพัฒนาการโค้ชให้เกิดประสิทธิผลที่ดี ทำให้ผู้ได้รับการโค้ชเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความเต็มใจและยั่งยืนให้มากที่สุดครับ!

     ผมได้สร้างแนวความคิดการพัฒนาการโค้ช ซึ่งมีมากมายหลากหลายวิธี เพื่อเป็นเส้นทางของการสร้างองค์กรที่เกิดการเปลี่ยนแปลง บนเส้นทางการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช (Coaching Culture Road Map) นี้ มีพื้นที่การพัฒนาการโค้ชด้านต่างให้เลือกใช้อีกมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ขององค์กร และความพร้อมของแต่ละองค์กรครับ!

     เรามาเริ่มคิดที่จะสร้างองค์กรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการโค้ชกันดีไหมครับ! โดยสามารถเริ่มด้วยการโค้ชแบบใดก็ได้ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชแต่ละท่านแนะนำคุณครับ! เพราะโค้ชแต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างๆ กันครับ และผมเชื่อว่า ทุกท่านเก่งหมดครับ

แสดงความคิดเห็น