เส้นทางการเปลี่ยนแปลงของผู้นำ ยากที่ทีมงานทุกคนจะเข้าใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     4 พฤษภาคม 2564     23     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด หัวหน้างานนักบริหาร    เส้นทางการเปลี่ยนแปลงของผู้นำ ยากที่ทีมงานทุกคนจะเข้าใจ

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดี…ตั้งใจพาทีมงานทุกคนให้ผ่านพ้นปัญหา/อุปสรรค ไปได้ตลอด เพื่อการเติบโตร่วมกันต่อไป โดยเตรียมความพร้อมและพัฒนาให้ทีมงานทุกคนสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ความเป็นจริงข้อหนึ่ง คือ…ทุกคนไม่ได้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงตามผู้นำได้

เพราะ…
 
  บางคนเปลี่ยนแปลงได้ เพราะมีวิสัยทัศน์ใหม่อย่างเดียวกับผู้นำ
  บางคนไม่ได้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ขาดความเขื่อมั่นในตัวเอง
  บางคนมีเรื่องสำคัญอื่นๆของตัวเอง ที่ต้องดำเนินการอยู่
  บางคนเลือกที่จะขออยู่ในพื้นที่ศักยภาพเดิมของตัวเอง
  บางคนเริ่มไม่มั่นใจในตัวผู้นำ กับสิ่งที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลง
  บางคนมีเส้นทางเติบโตที่ตั้งใจ และแตกต่างจากทิศทางใหม่
  บางคนเหนื่อยกับการเปลี่ยนแปลงแล้ว เพียงพอกับที่เป็นอยู่
  บางคนขอเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในวิสัยทัศน์ของตัวเอง

เหตุผลของแต่ละบุคคลมีความสำคัญมากที่ ผู้นำต้องรับรู้และยอมรับ…เพราะเขาไม่ได้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เพียงแค่ศักยภาพและคุณค่าของบุคคลที่เขาเลือกใช้ มีความแตกต่างกัน

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง…ไม่ควรยึดติดกับ “ความตั้งใจและความหวังดีของตัวเอง เป็นที่ตั้ง เพียงอย่างเดียว”…การรับรู้ เข้าใจ และยอมรับ ความเชื่อ คุณค่า และ พื้นฐานศักยภาพ ของทีมงานแต่ละคน ก็อาจจะทำให้ยังสามารถ ทำงานร่วมกับทีมงานบางคน ในบทบาทต่างๆ ต่อไปได้

การเปลี่ยนแปลง คือ…การปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางใหม่

ความเข้มของการเปลี่ยนแปลง ก็มีหลายระดับ มีหลายวิธีการ มีหลายแนวทาง และอาจมีหลายเป้าหมาย

การพาทีมงานให้ผ่านพ้นการเปลี่ยนไปได้มากที่สุดเท่าไร…ก็ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของผู้นำการเปลี่ยนแปลงแล้วครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ผู้นำเส้นทางทีมงาน

แสดงความคิดเห็น