เส้นทางสายอาชีพของโค้ชมืออาชีพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     3 เมษายน 2562     1,612     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    เส้นทางสายอาชีพของโค้ชมืออาชีพ

การเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (To Be Mentor Coach) เป็นเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) ของโค้ชมืออาชีพ ก่อนที่จะก้าวสู่การเป็นโค้ชให้กับโค้ช (Coach the Coaches) ต่อไปครับ

โค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) มีบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับโค้ช ดังนั้นพี่เลี้ยงควรมีประสบการณ์การโค้ชมาเป็นอย่างดี เพื่อคอยชี้แนะ ช่วยเหลือ โดยการเข้าใจกระบวนการโค้ชของโค้ช ที่กำลังเป็นพี่เลี้ยงอยู่ แล้วใช้คำถามเพื่อให้โค้ชท่านนั้น สามารถอดบทเรียน (Unpack) การโค้ชของตัวเองได้

ผมตั้งใจพัฒนาการโค้ชด้านต่างๆของตัวเองในหลากหลายรูปแบบ ที่ผมเรียกว่า "ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช" เพื่อให้เข้าใจกระบวนการโค้ชได้หลากหลายมากขึ้น ระหว่างทำหน้าที่โค้ชพี่เลี้ยง จะได้เข้าใจกระบวนการโค้ชของแต่ละท่านได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับ

การเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) มีความแตกต่างจากการเป็นพี่เลี้ยงโดยทั่วไป เพราะโค้ชพี่เลี้ยงทำให้โค้ช Unpack ตัวเองผ่านกระบวนการโค้ชเช่นเดียวกัน ไม่แนะนำโดยตรงทันที เนื่องจากถนัดการใช้กระบวนการโค้ชมากกว่าวิธีอื่น

เส้นทางการเติบโตในฐานะโค้ชมืออาชีพ มีความท้าทายเหมือนอาชีพอื่นๆเช่นเดียวกันครับ การเห็นเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพที่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้เรื่อยๆ ทำให้ผมมีความสุขและสนุกกับการพัฒนาตัวเองครับ

การสอนให้ผู้อื่นเป็นโค้ช V.S. การโค้ชให้ผู้อื่นเป็นโค้ช มีความเหมือนและความแตกต่างกันครับ ส่วนตัวผมเลือก Coach the Coaches ครับ! ดังนั้นการเป็นโค้ชพี่เลี้ยงที่ดี จึงมีสำคัญกับผมเป็นอย่างมากครับ

แสดงความคิดเห็น