แนวทางพัฒนาทีมงานขายในฐานะโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     7 พฤศจิกายน 2561     1,105     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การตลาด-งานขาย    แนวทางพัฒนาทีมงานขายในฐานะโค้ช

     ถ้า Sales Manager เป็นโค้ชภายในองค์กร (Internal Coach) คงจะทำให้ทีมงานขายประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นครับ

     แนวทางพัฒนาทีมงานขายในฐานะโค้ช สามารถใช้แนวทาง Strategic Group Coaching and consulting ดำเนินการได้ครับ เพราะจะมีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากที่สุดครับ

แนวทางพัฒนาทีมงานขายในฐานะโค้ช

     Sales Manager สามารถใช้ กระบวนการบริหารงานขาย (Sales Management Process) ในการโค้ชได้ครับ โดยเริ่มต้นที่

     การวิเคราะห์ขนาดตลาดเป้าหมายที่ใช้ดำเนินการขาย หากทำให้ Sales ตระหนักรู้ในขนาดตลาดที่ตัวเองดูแลอยู่ได้อย่างชัดเจน ก็จะทำให้ไม่กังวลกับเป้าหมายยอดขายที่ตั้งใจครับ

     การกำหนดเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย เพื่อให้ Sales สามารถนำไปวางแผนการทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้น มีหน่วยวัดผลงานที่ชัดเจนครับ

     การใช้กระบวนการทำงานด้วย Sales Pipeline โดยใช้คำถามให้ Sales วางแผนในการนำลูกค้าคาดหวังมาดำเนินการ

     เปิด สนใจ เสนอราคา ปิด

     เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอ ต่อการตัดสินใจในจังหวะต่างๆของกระบวนการขายครับ

     การสร้างโอกาสทางการขาย มีหลากหลายวิธีการ แต่โมเดลที่เป็นที่นิยม คือ ตารางตลาด-สินค้า ทำให้สร้างยอดขายแบบ Up-Selling และ Cross Selling ผ่านกระบวนการขาย Sales Pipeline ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีข้อจำกัดใดๆครับ

     การใช้กระบวนการโค้ช (Solution Coaching) นี้ สามารถนำมาใช้ในการโค้ชกลุ่มได้บ่อยๆ ครับ เพราะคำตอบที่ Sales แต่ละคนได้ จะเป็นเฉพาะแต่ละบุคคลครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทีมงานขายSales Managerทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น