แนวทางพัฒนาทีมงานขายในฐานะโค้ช

หน้าแรก / ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง / หมวด การตลาด-งานขาย / แนวทางพัฒนาทีมงานขายในฐานะโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     7 พฤศจิกายน 2561     348     0

     ถ้า Sales Manager เป็นโค้ชภายในองค์กร (Internal Coach) คงจะทำให้ทีมงานขายประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นครับ

     แนวทางพัฒนาทีมงานขายในฐานะโค้ช สามารถใช้แนวทาง Strategic Group Coaching and consulting ดำเนินการได้ครับ เพราะจะมีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากที่สุดครับ

แนวทางพัฒนาทีมงานขายในฐานะโค้ช

     Sales Manager สามารถใช้ กระบวนการบริหารงานขาย (Sales Management Process) ในการโค้ชได้ครับ โดยเริ่มต้นที่

     การวิเคราะห์ขนาดตลาดเป้าหมายที่ใช้ดำเนินการขาย หากทำให้ Sales ตระหนักรู้ในขนาดตลาดที่ตัวเองดูแลอยู่ได้อย่างชัดเจน ก็จะทำให้ไม่กังวลกับเป้าหมายยอดขายที่ตั้งใจครับ

     การกำหนดเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย เพื่อให้ Sales สามารถนำไปวางแผนการทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้น มีหน่วยวัดผลงานที่ชัดเจนครับ

     การใช้กระบวนการทำงานด้วย Sales Pipeline โดยใช้คำถามให้ Sales วางแผนในการนำลูกค้าคาดหวังมาดำเนินการ

     เปิด สนใจ เสนอราคา ปิด

     เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอ ต่อการตัดสินใจในจังหวะต่างๆของกระบวนการขายครับ

     การสร้างโอกาสทางการขาย มีหลากหลายวิธีการ แต่โมเดลที่เป็นที่นิยม คือ ตารางตลาด-สินค้า ทำให้สร้างยอดขายแบบ Up-Selling และ Cross Selling ผ่านกระบวนการขาย Sales Pipeline ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีข้อจำกัดใดๆครับ

     การใช้กระบวนการโค้ช (Solution Coaching) นี้ สามารถนำมาใช้ในการโค้ชกลุ่มได้บ่อยๆ ครับ เพราะคำตอบที่ Sales แต่ละคนได้ จะเป็นเฉพาะแต่ละบุคคลครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทีมงานขายSales Managerทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น