[บทความ] แนวทางพัฒนาทีมงานขายในฐานะโค้ช

หน้าแรก / ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง / หมวดการตลาด-งานขาย / แนวทางพัฒนาทีมงานขายในฐานะโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     7 พฤศจิกายน 2561     288     0

ถ้า Sales Manager เป็นโค้ชภายในองค์กร (Internal Coach) คงจะทำให้ทีมงานขายประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นครับ

แนวทางพัฒนาทีมงานขายในฐานะโค้ช สามารถใช้แนวทาง Strategic Group Coaching and consulting ดำเนินการได้ครับ เพราะจะมีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากที่สุดครับ

แนวทางพัฒนาทีมงานขายในฐานะโค้ช

Sales Manager สามารถใช้ กระบวนการบริหารงานขาย (Sales Management Process) ในการโค้ชได้ครับ โดยเริ่มต้นที่

การวิเคราะห์ขนาดตลาดเป้าหมายที่ใช้ดำเนินการขาย หากทำให้ Sales ตระหนักรู้ในขนาดตลาดที่ตัวเองดูแลอยู่ได้อย่างชัดเจน ก็จะทำให้ไม่กังวลกับเป้าหมายยอดขายที่ตั้งใจครับ

การกำหนดเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย เพื่อให้ Sales สามารถนำไปวางแผนการทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้น มีหน่วยวัดผลงานที่ชัดเจนครับ

การใช้กระบวนการทำงานด้วย Sales Pipeline โดยใช้คำถามให้ Sales วางแผนในการนำลูกค้าคาดหวังมาดำเนินการ

เปิด สนใจ เสนอราคา ปิด

เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอ ต่อการตัดสินใจในจังหวะต่างๆของกระบวนการขายครับ

การสร้างโอกาสทางการขาย มีหลากหลายวิธีการ แต่โมเดลที่เป็นที่นิยม คือ ตารางตลาด-สินค้า ทำให้สร้างยอดขายแบบ Up-Selling และ Cross Selling ผ่านกระบวนการขาย Sales Pipeline ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีข้อจำกัดใดๆครับ

การใช้กระบวนการโค้ช (Solution Coaching) นี้ สามารถนำมาใช้ในการโค้ชกลุ่มได้บ่อยๆ ครับ เพราะคำตอบที่ Sales แต่ละคนได้ จะเป็นเฉพาะแต่ละบุคคลครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทีมงานขายSales Managerทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น