โค้ชชีวิตตัวเองดีกว่า

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     31 ตุลาคม 2562     1,246     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    โค้ชชีวิตตัวเองดีกว่า

        ผมพัฒนาตัวเองด้านการโค้ชมานานมากแล้วโดยไม่รู้ตัว ในสมัยก่อนผมเรียกว่า การคุยกับตัวเอง (Self-Talk) บางครั้งก็รู้สึกดีขึ้น บางครั้งมีการต่อต้านแต่ก็มีอีกหลายครั้ง ที่ทำให้ตัวเองดีขึ้น และประสบความสำเร็จ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เหมาะสม แต่ถ้าให้พิจารณาแล้ว ผมมองว่าเมื่อก่อนผมบังคับตัวเองมากกว่า

        การโค้ชตัวเอง (Coach Yourself) ไม่ใช่แค่การคุยกับตัวเองเท่านั้น และไม่บังคับให้ปฏิบัติด้วย แต่เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีกับตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น กระตุ้นให้ค้นหา สำรวจ ทางเลือกดีๆ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี และประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ

        วันนี้อยากแลกเปลี่ยนขั้นตอนพอสังเขปในการโค้ชตัวเองดังนี้ครับ
        สร้างความรู้สึกที่ดีกับตัวเอง (Rapport)
        รับฟังเสียงภายใน (Inner Voice) ของตัวเองโดยไม่โต้แย้ง (Listen)
        การใช้คำถามเชิงบวกสร้างความคิดสร้างสรรค์ (Question)
        การมองข้อดี คุณสมบัติเด่น ศักยภาพ (จับถูก)
        การเชิญชวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change)
        การสร้างความยืนยันกับตัวเอง (Commitment)

        การดำเนินชีวิตเพื่อไปสู่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กก็ตาม อาจเกิดปัญหา อุปสรรคต่างๆ ขึ้นมา ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก ตอนที่พบเจอปัญหา จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นเชิงลบโดยเฉพาะเสียงเล็กๆ (Little Voice) ของตัวเอง ผมมักจะใช้ขั้นตอนประมาณนี้ในการโค้ชตัวเองให้กลับมาอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นความจริง มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เกิดกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงหรือบางท่านเรียกว่า สติ ก็ได้ครับ แล้วจึงค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมในสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคที่เจออยู่ ซึ่งจริงๆ แล้วคือการเปลี่ยนเสียงเล็กๆ (Little Voice) ภายในตัวเองเสียใหม่เป็นเชิงบวกมากขึ้น ก็จะทำให้ออกจากสภาวะที่ไม่เหมาะสม (หลุมพราง) ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ครับ

        การโค้ชตัวเองบ่อยๆ ช่วยให้ผมได้พัฒนาตัวเองทั้ง 2 ด้าน คือ การเอาชนะหลุมพรางของตัวเองและทักษะการโค้ชของตัวเอง ผมจึงชอบใช้การโค้ชตัวเอง มากกว่าการบังคับ หรือหาเหตุผลมากำหนดให้ตัวเองทำครับ ลองโค้ชตัวเองกันดูครับ

แสดงความคิดเห็น