โค้ชต้องความเชื่อมั่นในศักยภาพของโค้ชชี่

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 เมษายน 2562     1,205     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    โค้ชต้องความเชื่อมั่นในศักยภาพของโค้ชชี่

การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ชเลือกใช้ ในการช่วยให้โค้ชชี่ สามารถค้นหาวิธีลงมือปฏิบัติ เพื่อไปสู่เป้าหมายได้ ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของโค้ชชี่!

ถ้าหากโค้ชไม่เชื่อมั่นว่า โค้ชชี่มีศักยภาพและความสามารถในการบรรลุผลลัพธ์ได้ด้วยตัวเอง ก็สามารถเลือกใช้วิธีการอื่นๆเพิ่มเติมในการช่วยเหลือโค้ชชี่ครับ เพราะการโค้ช เป็นเพียงทางเลือกอีกวิธีหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่วิธีเดียวครับ!

การโค้ช ไม่ใช่แค่เพียง "การใช้คำถามครับ!" แต่ที่ใช้คำถามเพื่อให้โค้ชชี่สามารถสร้างแนวความคิดได้ด้วยตัวเอง เพราะเชื่อว่า หากโค้ชชี่สามารถคิดได้จากกระบวนการโค้ชที่ถูกต้องแล้ว ย่อมทำให้โค้ชชี่เต็มใจลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเอง คำถาม จึง เป็นคำถามชวนคิด ไม่ใช่คำถามให้โค้ชตอบโดยตรงครับ!

โค้ช ที่ใช้คำถามแล้วทำให้โค้ชชี่อึดอัด ควรเปลี่ยนคำถามครับ ผมก็มีความผิดพลาดในการทำให้โค้ชชี่อึดอัดครับ ผมก็ต้องขอโทษ แล้วใช้คำถามใหม่ครับ!

โค้ช ที่ใช้คำถามแล้วทำให้โค้ชชี่เงียบ แล้วไม่อยากตอบ ควรเปลี่ยนคำถามครับ ผมก็มีหลายครั้งที่โค้ชชี่เงียบนาน จนผมขออนุญาตเปลี่ยนคำถามครับ เพราะการโค้ชให้ความสำคัญที่โค้ชชี่ ไม่ใช่ความต้องการของโค้ชครับ!

การใช้คำถามของโค้ช มีความสำคัญเป็นอย่างมากครับ เพราะมีผลในการทำให้โค้ชชี่ตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองหรือไม่ ดังนั้นโค้ชควรสังเกตการใช้คำถามของตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาให้การใช้คำถามเป็นประโยชน์ต่อโค้ชชี่จริงๆครับ! ผมจะระวังเรื่องนี้ค่อนข้างมากครับ!

ผมเชื่อว่า โลกของการโค้ช มีเรื่องให้ศึกษาและพัฒนาตัวเองอีกเยอะครับ ไม่ใช่การใช้ทักษะต่างๆของโค้ชแล้ว ถือว่าเรากำลังโค้ชอยู่ เพราะทักษะที่ใช้ อาจไม่ใช่ทักษะของการโค้ช ตามหลักการที่เหมาะสมก็ได้ครับ ผมใช้การสังเกตผลลัพธ์ของการโค้ชว่า "โค้ชชี่ได้ตามที่ต้องการด้วยตัวเองหรือไม่!" เพราะผมไม่สามารถบอกได้ว่า การโค้ชของผมเป็นอย่างไร นอกจากรับฟังจากโค้ชชี่ครับ!

"การโค้ช จึงไม่ใช่การสร้างผลงานของโค้ช แต่เป็นกระบวนการที่ช่วยให้โค้ชชี่ได้ผลลัพธ์ ตามที่เขาต้องการด้วยตัวเองครับ!" ผมเชื่อเช่นนั้นครับ

แสดงความคิดเห็น