โมเดลการพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     25 เมษายน 2562     2,593     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    โมเดลการพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพ

        การพัฒนาตัวเอง! คำนี้ฟังดูง่ายๆ แต่ทำยากพอสมควรครับ เพราะส่วนใหญ่เราจะเผลออยากไปพัฒนาคนอื่นครับ  ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบแอบไปพัฒนาคนอื่น

        การพัฒนาคนอื่น! เป็นเรื่องดีมากๆ ครับ เป็นความหวังดี! เป็นความตั้งใจที่จะให้ผู้อื่นได้ดีบนวิธีของเรา เป็นการพยายามเปลี่ยนคนอื่นให้ดีขึ้นบนเจตนาที่ดีของเรา ผมคิดว่า น่าจะเป็นสิ่งดีนะครับ!

        การพัฒนาคนอื่นด้วยการโค้ช! เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมยังคงความหวังดีอยู่ได้เหมือนเดิม เพียงแค่กระบวนการพัฒนาตัวเอง จะเป็นความเต็มใจของเขาเป็นส่วนใหญ่ ผมในฐานะโค้ช เป็นเพียงเพื่อนที่ใช้กระบวนการโค้ช ทำให้เขาตระหนักรู้ตัวเอง       เพื่อค้นหาวิธีการที่เหมาะสมของตัวเองไปสู่เป้าหมายเท่านั้นครับ

        การฝึกฝนกระบวนการโค้ช! ทำให้ผมต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นครับ เพราะกระบวนการโค้ช ต้องเป็นการใช้วิธีการที่สอดคล้องกับความเป็นตัวตนของโค้ชชี่เป็นสำคัญ สรุปง่ายๆ คือ การพัฒนาโค้ชชี่ที่ความพร้อมของเขาครับ

        วันนี้อยากนำเสนอโมเดลการพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพของเขาครับดังนี้
        Coaching for Success สำหรับบุคลากรที่มีความสามารถและมีความเต็มใจที่จะพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมครับ
        Coaching for Performance สำหรับบุคลากรที่มีความสามารถแต่ยังมีความรู้สึกเชิงลบบางอย่างกับการปฏิบัติงาน ทำให้ได้ผลงานที่ไม่เต็มที่ครับ
        Coaching on Job สำหรับบุคลากรที่ยังขาดความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆและต้องการความช่วยเหลือ พร้อมมีความยินดีที่จะนำความรู้ไปปฏิบัติอย่างเต็มที่
        Coaching for Development สำหรับบุคลากรที่ต้องเร่งพัฒนาในหลายด้าน เพราะขาดทักษะและทัศนคติที่ดีกับการทำงาน จึงต้องทำให้เขาเห็นประโยชน์ของการพัฒนาตัวเอง เพื่อเพิ่มเติมเรื่องที่เขาสนใจให้เหมาะสมต่อไป        การพัฒนาตัวเองของผมในฐานะโค้ช คือ การค้นคว้ากระบวนการโค้ชให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรให้มากที่สุด เพื่อทำให้กระบวนการโค้ชมีประสิทธิผลต่อบุคลากรอย่างเป็นระบบที่สามารถวัดผลลัพธ์ได้จริงครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาบุคลากรHRDการโค้ช

แสดงความคิดเห็น