ไม่รีบแก้ปัญหา ด้วยอารมณ์เชิงลบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     22 กุมภาพันธ์ 2564     26     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    ไม่รีบแก้ปัญหา ด้วยอารมณ์เชิงลบ

  พบเจอปัญหา นิ่งไว้ก่อน
  ไม่รีบแก้ปัญหา ด้วยอารมณ์เชิงลบ
  ค้นหาความต้องการให้ชัดเจน
  เลือกวิธีการที่สร้างผลลัพธ์ที่ดี

ตอนเจอปัญหาทุกครั้ง…เรามักรู้สึกไม่โอเคทันที เพราะปัญหานั้นๆ ทำให้เราไม่ได้ดั่งที่ใจคาดหวัง เราจึงพยายามที่จะวิธีการอื่นๆ มาบริหารจัดการปัญหานั้น ให้หมดไป

ปัญหาที่เกิดขึ้น…คือ ความไม่สมดุลของผลลัพธ์ เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย เราต้องนิ่งเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยยังไม่ใช้อารมณ์

เป้าหมายและจุดประสงค์…คือ ความต้องการของเราที่แท้จริง หากเราเลือกใช้อารมณ์กับปัญหาที่เกิดขึ้น ก็อาจทำให้เราลืมจุดประสงค์ที่ชัดเจน เพราะยุ่งกับการพยายามให้ได้ตามที่เราคิด

ความต้องการของเรา…คือ สิ่งที่เราต้องการบรรลุความสำเร็จ เราอาจต้องยอมรับ เรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจบ้าง เพื่อให้เรายังบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้อยู่ ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่ เมื่อเทียบกับการไม่ได้เป้าหมาย

วิธีการบรรลุเป้าหมาย…อาจเป็นทางเลือกอื่นๆ ที่ไม่ต้องแก้ปัญหานั้น เพียงแค่ยอมรับเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจตอนนี้เท่านั้น และลองหาวิธีการอื่นๆ ที่เราพอทำได้ โดยยังบรรลุเป้าหมายนั้นๆอยู่ แบบไม่ต้องยุ่งยากมากนัก
หากพยายามจะแก้ปัญหานั้นให้เราพึงพอใจ เราอาจต้องหาวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นไปอีก ในการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งก็ไม่แน่นอนด้วย ทำให้เสียทั้งเวลาและทรัพยากรอีกมากมาย

พอเรานิ่งได้ ก็จะเกิดสติ แล้วมีสมาธิกับเป้าหมาย เกิดปัญญาขึ้นมาให้เราเห็นวิธีการต่างๆได้อย่างชัดเจนขึ้นครับ  

10 หลักสูตรใหม่ น่าเรียน!!

1

เทคนิควิเคราะห์และจัดการปัญหา ด้วยเครื่องมือนักคิดและการสรุปด้วยกระดาษหนึ่งหน้า

2

เทคนิคการวิเคราะห์และจัดการปัญหาด้วยผังสาเหตุและผลหรือผังก้างปลา

3

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และ 5 Whys เพื่อการแก้ปัญหา

4

การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นกระบวนการด้วยหลักคิดเชิงระบบ

5

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยโมเดล PDCA and A3 Thinking

6

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยโมเดล PDCA and A3 Thinking

7

การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาหน้างาน

8

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการปัญหา

9

พัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาและการทำงาน ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ และ A3 Thinking

10

สร้างพลังสมอง แก้ปัญหาและตัดสินใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ไม่รีบปัญหาอารมณเชิงลบ

แสดงความคิดเห็น