12 แนวคิดพิชิตผลงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     29 ตุลาคม 2561     883     0

     ผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

     การเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสให้เราโตขึ้น กลับมาอยู่กับตัวเองด้วยแนวคิดของตัวเองสไตล์ที่ตัวเองมีความสุขกับการเดินทาง เดินทางอย่างไรให้มีความสุขกับวิถีความเป็นจริง ด้วย 12 ประเด็นพัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง โดยตัวเอง เพื่อตัวเอง กับการโค้ชตัวเอง

     1. อ่านหนังสือ แล้วใช้ความคิดกลั่นกรองออกมาเป็นแนวของตัวเอง
     2. ความเชื่อมั่นในตนเองควรเป็นของตนเองมากกว่าจำเขามาเชื่อ
     3. เขียนเป้าหมายของตัวเอง เป็นตัวหนังสือ ลงกระดาษ ให้ชัดเจนด้วยตัวเอง
     4. ทำงานเป็นทีม (รักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง) ของตัวเอง
     5. ภูมิใจในความสามารถของตนเอง คิดไว้ว่า “เราทำได้”
     6. ควรลงมือทำก่อนตอบว่าฉันทำได้หรือไม่ได้
     7. สะสมประสบการณ์ให้มากเพื่อเป็นต้นทุนของการทำงาน
     8. ฝึกทำอะไรที่รู้สึกฝืนใจบ้าง เช่น ใช้มือข้างไม่ถนัด, อยู่กับความอึดอัด, ใช้อารมณ์อย่างรู้คุณค่า อยู่กับตัวเองแบบเงียบๆ บ้าง รักตัวเองให้เป็น
     9. อย่ารีบช่วยเหลือคนอื่นเร็วไป (ใจเย็นๆ ดูองค์ประกอบก่อนการตัดสินใจช่วย)
     10. คำพูดที่ควรฝึกไว้เป็นประจำ คือ “มีอะไรให้ช่วยไหม” , “มีอะไรให้ช่วยบอกได้นะ”
     11. เป้าหมายต้องการสบายวันนี้ต้องลำบากก่อน หรือว่าวันนี้คุณสบายก่อนได้เลยแต่ปลายทางชัดเจนว่าต้องลำบากแน่นอน วางแผนที่ชีวิตตัวเอง
     12. คิดบวกเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในชีวิตเป็นเหมือนเสาเข็มของชีวิตคนเราหากพื้นฐานความคิดดี ทุกสิ่งดีๆ ก็จะดึงดูดเข้าหาตัวเราอย่างแน่นอน

     หากคุณไม่อ่านหนังสือ คุณก็จะไม่ทราบเรื่องราวในหนังสือเล่มนั้น การฝึกฝน เป็นบทเรียนสำคัญ หากคุณไม่ทำ ก็จะไม่เรียนรู้

แสดงความคิดเห็น