4 กระบวนการโค้ชที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     18 ธันวาคม 2561     1,699     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    4 กระบวนการโค้ชที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

        การโค้ช (Coaching) ที่ผมให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในฐานะที่ตัวเองเป็นโค้ช คือ
        1. กรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นโค้ช คือ การเป็นเพียงกระจกเงา สะท้อนให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเองได้ชัดเจน และ การเต้นรำไปกับโค้ชชี่ตามจังหวะร่วมกัน ตามความต้องการองโค้ชชี่เป็นหลัก
        2. การใช้คำถามเปิด เชิงบวก กระตุ้นให้โค้ชชี่ใช้ความคิดตระหนักรู้ด้วยตัวเองตามกระบวนการโค้ช ที่เริ่มต้นที่

        เป้าหมายของโค้ชชี่
        กระตุ้นให้โค้ชชี่เปลี่ยนจากลบเป็นบวก
        จูงใจให้ค้นหาทางเลือกที่หลากหลาย
        สร้างคำยืนยันในสิ่งที่โค้ชชี่จะนำไปปฏิบัติด้วยความมั่นใจ

4 กระบวนการโค้ชที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

        3. การฟังด้วยใจเป็นกลาง สงบนิ่ง มีสติรู้ตัวตลอดเวลา เพื่อให้เข้าใจสภาวะของโค้ชชี่ อย่างแม่นยำ ไปจินตนาการไปเองบนมาตรฐานของโค้ช
        4. ความมั่นใจในกระบวนการ การโค้ชของตัวเอง ว่าสามารถช่วยเหลือโค้ชชี่ ให้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเขาเอง ไม่กังวลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการโค้ช เพราะเชื่อมั่นว่า กระบวนการถูก ผลลัพธ์ได้แน่นอน

        การโค้ช กลายเป็นหลักการพื้นฐานที่ผมใช้ในการพัฒนาทีมงาน ที่เขาต้องการพัฒนาตัวเอง ให้ประสบความสำเร็จในบทบาท วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษา เหมือนผมครับ

แสดงความคิดเห็น