4 กระบวนการโค้ชที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

หน้าแรก / ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง / หมวด การโค้ชงาน / 4 กระบวนการโค้ชที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     18 ธันวาคม 2561     510     0

การโค้ช (Coaching) ที่ผมให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในฐานะที่ตัวเองเป็นโค้ช คือ
1. กรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นโค้ช คือ การเป็นเพียงกระจกเงา สะท้อนให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเองได้ชัดเจน และ การเต้นรำไปกับโค้ชชี่ตามจังหวะร่วมกัน ตามความต้องการองโค้ชชี่เป็นหลัก
2. การใช้คำถามเปิด เชิงบวก กระตุ้นให้โค้ชชี่ใช้ความคิดตระหนักรู้ด้วยตัวเองตามกระบวนการโค้ช ที่เริ่มต้นที่
          เป้าหมายของโค้ชชี่
          กระตุ้นให้โค้ชชี่เปลี่ยนจากลบเป็นบวก
          จูงใจให้ค้นหาทางเลือกที่หลากหลาย
          สร้างคำยืนยันในสิ่งที่โค้ชชี่จะนำไปปฏิบัติด้วยความมั่นใจ

4 กระบวนการโค้ชที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

3. การฟังด้วยใจเป็นกลาง สงบนิ่ง มีสติรู้ตัวตลอดเวลา เพื่อให้เข้าใจสภาวะของโค้ชชี่ อย่างแม่นยำ ไปจินตนาการไปเองบนมาตรฐานของโค้ช
4. ความมั่นใจในกระบวนการ การโค้ชของตัวเอง ว่าสามารถช่วยเหลือโค้ชชี่ ให้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเขาเอง ไม่กังวลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการโค้ช เพราะเชื่อมั่นว่า กระบวนการถูก ผลลัพธ์ได้แน่นอน

การโค้ช กลายเป็นหลักการพื้นฐานที่ผมใช้ในการพัฒนาทีมงาน ที่เขาต้องการพัฒนาตัวเอง ให้ประสบความสำเร็จในบทบาท วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษา เหมือนผมครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  กระบวนการโค้ชกรอบความคิดคำถามเปิดเชิงบวก

แสดงความคิดเห็น