4 แนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     12 พฤศจิกายน 2561     1,753     0

1. คุณอยากเป็นผู้นำหรือไม่
คำตอบ ของคุณคือ ..........
ถ้าคุณไม่อยากเป็นผู้นำ คุณก็จะไม่พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวคุณ เพราะพัฒนาไปแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้ เนื่องจากยังไม่อยากเป็นผู้นำในตอนนี้ ดังนั้น คุณจึงต้องค้นหาประโยชน์ของการเป็นผู้นำให้ได้ก่อน แล้วเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นครับ

2. นิยามผู้นำในความคิดของคุณ
 คำตอบ ผู้นำหมายถึง ..........
 ความหมายของผู้นำมีมากมาย ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกความหมายไหนในการเป็นผู้นำ เพราะความหมายผู้นำที่คุณเลือกก็จะกำหนดแนวทางการเป็นผู้นำของคุณเองอย่างอัตโนมัติ
 ตัวอย่าง ความหมายผู้นำ
      ผู้เป็นศูนย์รวมของกระบวนการกลุ่ม
      ผู้ที่มีศิลปะในการจูงใจในการทำงาน
      ผู้สร้างสรรค์ความคิดริเริ่ม
      ผู้มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น
      ผู้ที่เก่งงาน เก่งคน เก่งการจัดการ
      ผู้พัฒนาผู้นำให้เกิดขึ้น
      ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

“ลองเลือกความหมายผู้นำที่คุณชอบเพื่อนำไปปฏิบัติและพัฒนาตัวเองครับ”

3. คุณอึดอัดใจเรื่องอะไรในฐานะผู้นำ?
 คำตอบ เรื่องที่คุณอึดอัดคือ ..........
 สิ่งที่คุณอึดอัดเป็นเพียงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับคุณ เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น คุณสามารถเอาชนะได้เนื่องจากเป็นเพียงหลุมพรางทางความคิดเท่านั้น เมื่อคุณกำหนดเรื่องอึดอัดใจแล้ว ลองค้นหาวิธีเอาชนะกันหน่อย ซึ่งคุณก็สามารถเอาชนะไปได้แน่นอน

4. คุณเป็นผู้นำ Style ไหน?
 คำตอบ คุณคือผู้นำ Style ..........
 ผู้นำส่วนใหญ่มี Style การบริหารที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป Style การเป็นผู้นำก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่ถ้าให้พิจารณาบุคลิกลักษณะของตัวเองแล้ว ก็พอจะบอกได้ว่าเป็นผู้นำ Style ไหน ซึ่งเราก็จะบริหารงานในลักษณะนั้นเป็นส่วนใหญ่ ขอให้คุณยึดมั่นใน Style ของคุณเอง ถึงแม้ว่าจะไม่เหมาะกับสถานการณ์แต่ถ้าคุณปรับเปลี่ยนตัวเองตามสถานการณ์อยู่เรื่อยๆ ก็จะขาดหลักการของตัวเอง ทำให้ไม่มีความสุขในการบริหารงานครับ
 Style ของผู้นำต่างๆ
      ผู้นำที่ใช้อำนาจเป็นเผด็จการทางความคิดใน การทำงาน
      ผู้นำที่ขอเป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว
      ผู้นำที่เผชิญหน้ากับปัญหาแทนทีมงาน
      ผู้นำรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอ
      ผู้นำที่เป็นผู้กำหนดเป้าหมายในการทำงาน แต่เพียงผู้เดียว
      ผู้นำที่ปรากฏตัวท่ามกลางวิกฤตเสมอ
      ผู้นำที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาทีมงาน
      ผู้นำที่ชอบสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

“ลองเลือก Style ความเป็นผู้นำที่คุณ ใช้ในการบริหารงานบ่อยๆ ครับ”

 คุณเป็นผู้นำ Style ไหน?
เมื่อคุณได้ตอบคำถามตามที่สำรวจความคิดเป็นของคุณแล้ว ก็จะทำให้คุณมองเห็นตัวเองและถ้ายอมรับตัวเอง จะเกิดคำถามว่าอยากจะพัฒนาโดยการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งก็คือ ทางเลือกของคุณ นั่นเอง

“คุณพร้อม พัฒนาภาวะผู้นำในตัวคุณหรือไม่? ”

แสดงความคิดเห็น