7 กลยุทธ์สำคัญในการสร้างจิตใจให้พร้อมบริการลูกค้า

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     24 สิงหาคม 2561     3,461     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด งานบริการ    7 กลยุทธ์สำคัญในการสร้างจิตใจให้พร้อมบริการลูกค้า

การบริการเป็นการส่งมอบความรู้สึกที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งผ่านการแสดงออกทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจที่พร้อม เช่น บุคลิกภาพที่ดี การแต่งกายที่เหมาะสม การพูดจาไพเราะ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาตินั้นต้องเริ่มต้นจากสิ่งต่อไปนี้

1. บรรยากาศในการทำงาน เป็นปัจจัยสำคัญมาที่จะช่วยให้เราเริ่มต้นสิ่งดีๆในวันนั้นๆ เช่น มีการจัดสัดส่วนชัดเจน ห้องพักผ่อน มุมหนังสือ มุมกาแฟ ป้ายชี้บ่งชัดเจน ฯลฯ ตัวอย่างศูนย์รถยนต์ที่จัดสถานที่ไว้ให้ลูกค้านั่งรอรถที่กำลังดำเนินการซ่อมไม่ต้องคอยรอถามสถานะของรถว่าอยู่ในขั้นตอนไหน เพราะจะมีจอระบุชัดว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนไหน เป็นการลดความกังวลให้กับลูกค้าได้มากทีเดียว ที่เราชอบเรียนกว่า One Stop Service

2. เต็มใจให้บริการ เป็นการปฏิบัติงานบริการด้วยความเต็มใจและมีความเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ทำเพียงเพื่อให้ผ่านไป เพราะหัวใจสำคัญของการบริการคือ การบริการที่มาจากหัวใจที่แท้จริงจากภายในสู่ภายนอก ความรู้สึกดังกล่าวจะผ่านออกมาเป็นกิริยา ท่าทาง และรอยยิ้มที่จริงใจ

3. การสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ดีเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดขององค์กร เพราะการสื่อสารนั้นผ่านหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ การเผชิญหน้า ทั้งหมดแล้วสิ่งที่ควรปฏิบัติสำหรับนักสื่อสารที่ดี คือ น้ำเสียงต้องดูเป็นมิตร พูดจาภาษาดอกไม้

4. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นการมองมุมกลับในฐานะที่เราเป็นผู้รับบริการว่า เขาต้องการอะไรจากผู้ให้บริการบ้าง เช่นความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ด้วยไมตรีจิต เอื้ออาทร ติดตามงานสม่ำเสมอ และทำงานบริการด้วยความใส่ใจ

5. กระตือรือร้นในการให้บริการ เป็นการทำงานเชิงรุก (Proactive) และคิดหาวิธีการที่ดีที่สุดในการให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ คาดเดาความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีแม้ไม่ได้เรียกร้อง อย่ารอให้ลูกค้ามาถามก่อน

6. การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ และสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานบริการได้อย่างยอดเยี่ยม เช่น การติดประกาศ การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในองค์กรได้ทราบข่าวสารที่ตรงกัน และตอบโจทย์ลูกค้าอย่างรวดเร็ว และสำคัญที่สุดเทคโนโลยีทำงานได้ตลอดเวลาตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้ เช่น เวบไซต์ ที่สามารถเป็นตัวแทนให้องค์กรได้ตลอด 24 ชั่วโมง และส่งเสริมให้บริการนั้นๆ ประสบความเร็จได้อย่างเหนือการแข่งขัน

7. การติดตามและประเมินผล การที่เราทำงานบริการ มีความจำเป็นในการติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาจากผลสะท้อนกลับในการพัฒนาระดับการบริการให้ดีเยี่ยมขึ้นตลอดไป  

10 หลักสูตรใหม่ น่าเรียน!!

1

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณค่าในงานบริการ

2

เทคนิคการสร้าง Customer Delight ในงานบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

3

การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับงานบริการ

4

การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ

5

สุดยอดเทคนิคเพื่องานบริการเหนือระดับ

6

พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการชั้น 1st class

7

การบริการและเทคนิคการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

8

เทคนิคการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

9

เพิ่มพลังในงานขายและงานบริการด้วย NLP เพื่อความเป็นเลิศ

10

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการระดับมืออาชีพ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  งานบริการการบริการการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น