Easy Brain Training

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     13 มกราคม 2563     836     0

          หลังจากเสร็จสิ้นวงแบ่งปันเรียนรู้ สมอง ซึ่งกันและกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ตัวผมเองก็ได้เรียนรู้หลายอย่างจากการแบ่งปันของคนอื่นๆ ในวงด้วยเช่นกัน

          อย่างแรกคือ เป้าหมายของเราควรจะมีเส้นตายกำกับเสมอ เพื่อกระตุ้นให้เราได้ ลงมือ สร้างผลลัพธ์อะไรบางอย่างออกมา การไม่มีกรอบเวลา อาจทำให้เรายืดหยุ่น เพราะความอยากให้ดี อยากให้เรียบร้อย อยากให้สมบูรณ์ จนกลายเป็น หลุมพราง ที่ทำให้เราไม่เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้

          เพราะหลายครั้ง ด้วยความเป็นนักคิด เราเลยชอบคิดว่าจะทำแบบนั้น จะทำแบบนี้ พอได้คำตอบอยู่ในหัว ก็พึงพอใจแค่นั้น แล้วหันไปคิดเรื่องอื่นๆ ต่อ จนอาจกลายเป็น หลุมพรางของนักคิด เพราะสิ่งนั้นอาจกลายเป็นเพียง มโน แทนที่จะความคิดที่มีค่าเหล่านั้น จะนำมาสรรค์สร้างคุณค่าให้กับตัวเรา เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นๆ

          ต่อมา หลายช่วงที่คอยสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองของคนอื่นๆ ที่เข้าแลกเปลี่ยน ช่วยให้เรามองเห็นเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะมา ชวนคิด ได้เพิ่มขึ้นอีก ความหมายคือ เมื่อเรานำสิ่งที่เรามี เท่าที่เราเป็น ลงไปทดลองใช้จริง ได้ทดลองปฏิบัติ เราจะเห็นแนวทางต่อยอดและพัฒนาสิ่งนั้นได้มากขึ้นและเร็วขึ้น เมื่อเทียบกับการ นั่งคิด และ มโน เพียงอย่างเดียว อาจเป็นเพราะ สมอง เราได้เห็นข้อมูลสำคัญที่มากขึ้น นักปฏิบัติ ที่ลงมือทำเร็ว แม้อาจจะไม่สำเร็จและสมบูรณ์ทันที แต่เขาก็จะมีโอกาสที่จะเรียนรู้ และมักประสบความสำเร็จได้เร็วกว่า นักคิด อย่างผม

          อย่างต่อมา ในเมื่อคนมีความหลากหลาย เราก็ออกแบบหลักสูตรให้หลากหลายไว้ได้เช่นกัน ทั้งในครั้งเดียวกัน และในต่างวาระกัน จุดนี้ทำให้การออกแบบหลักสูตรครั้งต่อไป ผมอาจสามารถได้ทั้ง แบบหัวข้อเดียว แต่ลงลึก สำหรับกลุ่มคนที่เน้นการแลกเปลี่ยน สร้างปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อทำงานกับภายใน แบบครบถ้วน มากหัวข้อ สำหรับกลุ่มคนที่ชอบหลักการ รายละเอียด เน้นเครื่องมือที่หลากหลาย จุดนี้ คนที่รู้สึกเบาลง ไม่ใช่เพียงผู้เรียน แต่รวมถึงตัวผมเอง เพราะด้วยความเป็นคนชอบรายละเอียด หลายครั้งจึงกลัวคนเรียนได้ไม่ครบ ได้ไม่คุ้ม ดังนั้น ผมก็จะยังมีหลักสูตรแบบครบถ้วนในวันเดียวต่อไป แต่จะมีหลักสูตรที่เน้นเพียงหลักการทางสมองไม่กี่ข้อในแต่ละครั้ง แต่เน้นสร้างความเข้าใจ ด้วยเครื่องมือและกระบวนการที่หลากหลายมากขึ้น สร้างโอกาสให้ตัวเองได้พัฒนาเครื่องมือในแต่ละจุดได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นคนที่ได้รับอิสระที่จะเลือก จึงเป็นผู้เรียน ที่อยากจะเรียนรู้ในแบบใด

          อีกเรื่องคือ การได้ทำในสิ่งทีตรงกับตัวตนของเรา สอดคล้องกับคุณค่าของตนเอง และได้ใช้สิ่งที่เป็นจุดแข็ง จะสร้างความสุขและนำไป สมอง เข้าสู่สภาวะ Flow ของเราเอง เพราะวันนี้ต้องชื่นชมผู้เรียนทุกคนที่เรียนรู้กันอย่างมีพลังสูงมาก อยู่ด้วยกันตั้งแต่ 9 โมงเช้า จนย่ำค่ำตอนเกือบทุ่ม แต่ทุกคนก็ยัง เรียนรู้และแบ่งปัน อยู่ด้วยกันอย่างเต็มที่ ความเป็น Learner ของทุกคน ช่วยให้วงวันนี้ผ่านไปด้วยดีจริงๆ ครับ  

10 หลักสูตรใหม่ น่าเรียน!!

1

เข้าใจสมองง่ายๆ เพื่อใช้ต่อยอดการสอนงานให้เกิดประสิทธิภาพ

2

รู้จักสมอง เข้าใจผู้เรียน เปลี่ยนการสอนของเราให้น่าสนใจ

3

ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

4

ทักษะการคิดและการจัดการงานเพื่อเพิ่มผลลัพธ์สำหรับระดับปฏิบัติการ

5

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และ 5 Whys เพื่อการแก้ปัญหา

6

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการปัญหา

7

การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

8

การพัฒนาทักษะการคิด

9

การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

10

การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Easy Brainทักษะการคิดสมอง

แสดงความคิดเห็น