แบบทดสอบการประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยการทำงานของสมอง (Brain Base Working)
Peakpotential Academy By Entraining


http://www.peakpotential.in.th/about-brainbase.php?show=iname#iname

   คุณลักษณะของบุคคล สะท้อนออกมาเป็น พฤติกรรมที่แสดงออก , การดำเนินชีวิต , การแก้ปัญหาและตัดสินใจ , การให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ เป็นต้น และมีโอกาสที่ไม่เหมือนกันในแต่ละสถานการณ์ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลนี้ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่สะท้อน ความเชื่อ แนวคิด ค่านิยม และประสบการณ์ต่างๆ ของบุคคลนั้น ผ่านการตอบแบบทดสอบเท่านั้น

จุดประสงค์ของแบบทดสอบ
1. เพื่อให้ผู้ทำแบบทดสอบ สามารถสำรวจคุณลักษณของตัวเองได้
2. เพื่อให้ผลลัพธ์ของการทำแบบทดสอบ เป็นข้อมูลประเมินคุณลักษณะของตัวเองอีกแบบหนึ่ง
3. เพื่อเป็นเครื่องมือใช้ในการประเมินคุณลักษณะของบุคคลแบบง่ายๆ

หมายเหตุ : แบบทดสอบนี้ ไม่ได้ เป็นสิ่งที่ยืนยันคุณลักษณะทั้งหมดของบุคคล เป็นเพียงเครื่องมือการประเมินตามที่ผู้ทำแบบทดสอบเลือกจากข้อมูลเท่านั้น

ทำแบบทดสอบ คลิ๊กที่นี่

มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 1120 คน

Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com