แบบทดสอบการประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยการทำงานของสมอง (Brain Base Working)

หน้าแรก / Brain Base Working Assessment


แบบทดสอบการประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยการทำงานของสมอง (Brain Base Working)
Brain Base Working Assessment Peakpotential Academy
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
( Executive Coach Leadership and Strategic Development )


มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 5107 คน
เป็นคนสีแดง 1169 คน , เป็นคนสีเขียว 1499 คน , เป็นคนสีเหลือง 960 คน , เป็นคนสีน้ำเงิน 1342 คน

ทำแบบทดสอบ คลิ๊กที่นี่
   คุณลักษณะของบุคคล สะท้อนออกมาเป็น พฤติกรรมที่แสดงออก , การดำเนินชีวิต , การแก้ปัญหาและตัดสินใจ , การให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ เป็นต้น และมีโอกาสที่ไม่เหมือนกันในแต่ละสถานการณ์ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลนี้ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่สะท้อน ความเชื่อ แนวคิด ค่านิยม และประสบการณ์ต่างๆ ของบุคคลนั้น ผ่านการตอบแบบทดสอบเท่านั้น

จุดประสงค์ของแบบทดสอบ
1. เพื่อให้ผู้ทำแบบทดสอบ สามารถสำรวจคุณลักษณของตัวเองได้
2. เพื่อให้ผลลัพธ์ของการทำแบบทดสอบ เป็นข้อมูลประเมินคุณลักษณะของตัวเองอีกแบบหนึ่ง
3. เพื่อเป็นเครื่องมือใช้ในการประเมินคุณลักษณะของบุคคลแบบง่ายๆ

หมายเหตุ : แบบทดสอบนี้ ไม่ได้ เป็นสิ่งที่ยืนยันคุณลักษณะทั้งหมดของบุคคล เป็นเพียงเครื่องมือการประเมินตามที่ผู้ทำแบบทดสอบเลือกจากข้อมูลเท่านั้น

 โปรแกรมที่น่าสนใจของสถาบัน