หน้าแรก / รวมกรณีศึกษา / กรณีศึกษาหมวด SystemThinking-เรื่อง ยอดของภูเขาน้ำแข็ง (The tip of Ice berg)