หน้าแรก / รวมกรณีศึกษา / กรณีศึกษาหมวด SystemThinking - เรื่อง ลูกค้า(ตัวแทนจำหน่าย) ต้องการคืนสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ