คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
อาจารย์ ชวน ทองไทยสิน
โค้ชและวิทยากรในกระบวนการ Training and Group Coaching
 
update 3 ก.ค. 59
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
เก่งงานพร้อมรับอาเซียน
เรื่อง ฝึกนิสัยช่างคิด
update 3 ก.ค. 59
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตรส
เก่งงานพร้อมรับอาเซียน
เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอน
update 3 ก.ค. 59
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
เก่งงานพร้อมรับอาเซียน
เรื่อง เป้าหมายการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
update 3 ก.ค. 59
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
เก่งงานพร้อมรับอาเซียน
เรื่อง สำรวจแนวความคิดด้วยคำถามสร้างพลัง
update 3 ก.ค. 59
             
             
             
             
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|