การพัฒนาภาวะผู้นำ 360 องศาในตัวเอง - Competency Conceptual

หน้าแรก / Program Development Consultant / Competency Conceptual Course / การพัฒนาภาวะผู้นำ 360 องศาในตัวเอง

รับออกแบบ/ให้คำปรึกษา โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ฟรี!!
สามารถปรับ Customize หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการได้ ฟรี!!
มีหลักสูตรหลายรูปแบบ Inhouse / Virtual Class / Online Course
มีบริการระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS)
มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรหลากหลายรูปแบบ
มีบริการให้คำปรึกษากับวิทยากร / ติดตามผลอบรม
มีบริการพื้นที่ทบทวนหลังการฝึกอบรม ฟรี!!

ตัวอย่างหลักสูตร Online ที่ใช้ Competency นี้

ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา

(ความยาว 6 ชั่วโมง)

การโค้ชจุดแข็งผู้จัดการ

(ความยาว 6 ชั่วโมง)

 ผู้นำ 360 องศา

(ความยาว 30 นาที)

ตัวอย่างหลักสูตร Inhouse ที่ใช้ Competency นี้