หน้าแรก / People Development Outsourcing / Program Development Consultant / Competency Conceptual / การสร้างโมเดลธุรกิจด้วย Business Model Canvas