หน้าแรก / People Development Outsourcing / Program Development Consultant / Competency Conceptual / การเรียนรู้และเข้าใจวิธีการสอนต่างๆ ด้วย TAPS Model