การเรียนรู้และเข้าใจวิธีการสอนต่างๆ ด้วย TAPS Model - Competency Conceptual

หน้าแรก / Program Development Consultant / Competency Conceptual Course / การเรียนรู้และเข้าใจวิธีการสอนต่างๆ ด้วย TAPS Model

รับออกแบบ/ให้คำปรึกษา โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ฟรี!!
สามารถปรับ Customize หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการได้ ฟรี!!
มีหลักสูตรหลายรูปแบบ Inhouse / Virtual Class / Online Course
มีบริการระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS)
มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรหลากหลายรูปแบบ
มีบริการให้คำปรึกษากับวิทยากร / ติดตามผลอบรม
มีบริการพื้นที่ทบทวนหลังการฝึกอบรม ฟรี!!

ตัวอย่างหลักสูตร Online ที่ใช้ Competency นี้

 การพัฒนาโค้ชภายในองค์กร

(ความยาว 90-120 นาที)

 ผู้นำ...ในฐานะโค้ช

(ความยาว 30 นาที)

 Coaching, Counselling and Feedback

(ความยาว 30 นาที)

ตัวอย่างหลักสูตร Inhouse ที่ใช้ Competency นี้